0

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şu maddeleri, Osmanlı topraklarını işgale açık hâle getirmiştir;

1- Boğazlar tüm devletlere açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
2- İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek (7.madde).
3- Vilâyât-ı Sitte’de (Altı il, Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Sivas) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek (24.Madde).
4-Bütün haberleşme-ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecek. Yorum Gönder

 
Top