0

Ulusal egemenlik 
Yönetimin kaynağının ulusun özgür iradesine dayanmasıdır.bu yüzdem milliyetçilik ilkesini bütünler.  Dünya ya Fransız ihtilali’nden donra yayılan bu ilke , bizde ilk kez kurtuluş savaşı süresince Amasya genelgesinde yer almıştır.
TBMM’nin açılması , saltanatın kaldırılması  ve  cumhuriyetin ilan edilmesi bu ilke doğrultusundaki inkılaplardır . cumhuriyetin kurulmasına  dönük tüm çabalar ulusal egemenlik ile ilgili olarak değerlendirilebilir.

Tam bağımsızlık 

Bir devletin siyasi , ekonomik ve askeri alanlarda özgürce politika üretmesi ve uygulaması durumudur.  Ülke topraklarının  yabancılar tarafından işgali durumunda tutsaklık yani toplumsal kölelik durumu ortaya çıkar. Ulusal bağımsızlık ülke toprakları içinden  yabancı güçlerin çıkarılmasıyla gerçeklerşir. Bu  nedenle milliyetçilik ilkesini bütünler . bağımsızlığın siyasal , ekonomik , kültürel vb. alanlarında sağlanması tam bağımsızlık olarak ifade edilir .

Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır.  “Ulusal bağımsızlık” ise, devletlerin iç ve dış işlerinde başka devletlerin baskısı, etkisi veya yönetiminde olmamasını ifade eder.Yorum Gönder

 
Top