0

Evet sevgili arkadaşlar, Dilimizi öğrenmenin en kısa yolu Türkçe dersine önem vermek ve bol bol kitap okumaktır. Türkçe dersi için sizlere yardımcı olmak adına, 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını paylaşmak istedik. Bu sınav örneğine çalışarak, sınavda karşınıza çıkacak sorulara daha iyi hazırlanabilirsiniz. İyi çalışmalar...

1-“geç- (mek) ”  fiilini şimdiki zamanın olumsuzuna göre çekimleyiniz. 5PUAN
  
1.Tekil Kişi    …………………….             
2.Tekil Kişi    …………………….
3.Tekil Kişi    …………………….

1. Çoğul Kişi  …………………….
2. Çoğul Kişi  …………………….
3. Çoğul Kişi  …………………..…

2-Aşağıdaki filleri anlam özelliklerine(iş, oluş, durum)  göre karşılarına yazınız.  5PUAN

  • İki günde ekmeklerin hepsi bayatlamış.(………………………..)
  • Sessiz sessiz sınıfta ağlıyordu. .(………………………..)
  • Çocuk tek başına salıncakta sallanıyordu. .(………………………..)
  • Öğretmeninin verdiği ödevi sevinçle yapıyordu. (………………………..)
  • Tüm gün çalıştığı için ayakları şişmişti. .(………………………..)

3-. 5 PUAN
CÜMLELER
NESNEL-ÖZNEL
Bu romanda yazar, kırsal hayatı anlatmış.

Olaylar Anadolu kasabasında geçiyor.

En sevdiğim yemek Karnı Yarık’tır.

Kırmızı renk bu arabaya çok yakışmış.

Yarın hava kapalı olacak.

  
SORU 4) Aşağıdaki çekimli fiillerin kiplerini (bildirme kipi-dilek kipi) yanlarındaki boşluğa yazınız. (5PUAN)        

Anlatsın                  ………………………….
Çizecek                    ………………..………
Bilmeliyiz                 …………………….…
Yüzerler                   ………………………..

TÜM TEST SORULARI ‘5’ PUAN

SORU 5) "Seramik ateşin çocuğudur." cümlesinde benzetme yapılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?(5 puan)
A) Burada arı vızıltısından başka bir şey duyulmuyor.
B) Yürümekten ayaklarımıza kara sular inmişti.
C) O dev gibi adam kansere yenilmişti.
D) Okuldan eve kadar hiç durmadan koştu

SORU 6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bir oluş bildirmektedir?(5 puan)
A)  Zevkle, körfezi seyrediyorum.
B)  Zanlının yüzü sarardı.
C)  Akşam olmadan gitti.
D)  Bu konuyu tekrar konuşalım.

SORU 7)Seçeneklerin hangisinde fiilin kipi dilek kiplerinden biri değildir?(5 puan)
A) gelsin                B) seçelim
C) büyümüş           D) çalışmalısınız
  
SORU 8)Aşağıdakilerden  hangisinde eylemin çoğul kişi tarafından yapıldığını gösteren cümle vardır?(5 puan)
A)  Yemekten sonra dinlenmişsin.
B)  Bunu dün de sordun.
C)  Pekmez yapmadan önce üzümleri ezdik.
D)  Böyle tuzağa daha önce de düştün

SORU 9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?(5 Puan)
A)  Gürültü yüzünden seni hiç duyamadım.
B)  Sonucu öğrenmek için okula uğradım.
C)  Soğukta beklediği için biraz üşütmüş.
D)  Düğmesi bozuk olduğundan radyoyu açamıyorum

SORU 10) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?

A)   İstanbul'un sebze ihtiyacını Antalya karşılar.
B)  Tatlı ikram etme fikrini pek benimsemedim.
C)  Yaşlıların bol bol meyve tüketmesi gerekiyor.
D)  Kızılay'ın yiyecek yardımı devam edecekmiş.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok soyut anlamlı sözcük vardır? (3P)
A) Define arayanlar tarlada büyük bir çukur kazdı.
B) Nedime Hanım’ın yüzünde sıcak bir gülümseme belirdi.
C) Okulumuzdaki futbol turnuvasına on altı takım katılıyor.
D) Yamaç paraşütü insanda korku ve heyecan yaratıyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? (3P)
A) Türkiye’de sinema ve tiyatro yeteri kadar ilgi görmüyor.
B) Televizyondaki yarışma programları herkes tarafından izleniyor.
C) Sınava girmeden önce tatlı bir şeyler yemelisin.
D) Öğrenciler toplantıya zamanından önce gelmiş.

Kitaplarımın sayısını kaça çıkarabilirim, bilmiyorum. Sağlığımı hesaba katmayacak olursam bu, biraz da okurlarıma bağlı. Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyorlar; ama bir gün “Ey yazar artık yeter!” derlerse ben ne yaparım? 
13.Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?
A) Doğrusu bunu düşünmek bile istemem.
B) Okurlarımın ilgisizliği beni üzer.
C) Bugüne kadar yazdıklarım yeter mi? diye düşünürüm.
D) Onların fikrine aldırmam, yoluma devam ederim.

14. “Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur.” cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) İyi haber, çok kişiyi ilgilendiren haberdir.
B) Haberler, güncel olaylardan seçilmelidir.
C) Olağandışı olayları konu alan haberler ilgi çeker.
D) Hayvan-insan ilişkisini konu alan haberler ilgi çeker.

15-“Çalışamıyorum”  fiilinin olumlu şekli aşağıdakilerin hangisidir?
A) Çalışıyorum                            B)Çalıştım
C)Çalışabiliyorum                      D) Çalıştırıyorum
  
16. . Büyük ozanımız Yunus Emre, yetmiş iki milleti bir göz ile görür. Bu parçadaki altı çizili ifade ile Yunus Emre'nin hangi özelliği vurgulanmıştır? (5 puan)
A) Usta bir şair olduğu
B) Birçok toplumu tanıdığı
C) İnsanlar arasında ayrım yapmadığı
D) Geleneklerine bağlı olduğu
             
17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?(5puan)
A)  Her sabah bir bardak çay içerim.
B)   Eş dost herkes, davete katılmıştı.
C)  Hikaye yerine öykü sözcüğünü kullanabilirsin.
D)  Elinde irili ufaklı taşlar vardı.

18.    "Her şeyi öylesine abartarak anlatıyor ki ......"
cümlesi, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam pekiştirilmiş olur?
A)  gözden sürmeye çekiyor.
B)  pireyi deve yapıyor.
C)  tadı damağımda kalıyor.
D)  baltayı taşa vuruyor.

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eşitlik" anlamı vardır?
A) Bahçede erik ağacı kadar da kayısı ağacı var.
B) Bizim durumumuz onlarınkinden daha iyi.
C) Bu olay karşısındaki davranışı olumluydu.

D) Bunu senden beklemezdim doğrusu.Yorum Gönder

 
Top