0

Tekil isimler: Sayıca tek bir varlığı bildiren isimlere tekil isim denir.
Örnekler: kalem, silgi, ayı, koyun, ördek, ağaç, kitap, televizyon, keçi, kartal, vb.
Çoğul isimler: Sayıca birden fazla varlığı bildiren isimlere çoğul isimler denir. Tekil isimlere “-ler, -lar” eki getirilerek çoğul isim yapılır.
Örnekler: kalemler, silgiler, ayılar, koyunlar, ördekler, ağaçlar, kitaplar, televizyonlar, keçiler, kartallar, vb.
Topluluk İsimleri: Tekil oldukları halde çokluk ifade eden isimlere topluluk ismi denir. 
Örnekler: halk, orman, demet, düzine, deste, ordu, bölük, küme, sürü, aile, millet  Topluluk adları “-ler, -lar” çoğul eki alarak kullanılabilir.
Örnekler: ormanlar, ordular, kümeler, desteler....Yorum Gönder

 
Top