0

........................................................ İLKOKULU
3/A SINIFI  FEN BİLİMLERİ II.DEĞERLENDİRME


A. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına  D, yanlış ise  Y  harfi koyunuz.( 20p)
1-(…..) Maddelerin nitelik özelliklerini belirlemek için duyu organlarımızı kullanırız.
2-(…..) Maddeler doğada  katı,sıvı ve gaz halinde bulunur.
3-(…..) Bir maddenin pürüzlü olup olmadığını sadece gözümüzle anlayabiliriz.
4-(…..)Sıvı olan her madde içilebilir.
5-(…..)Sarımsak,soğan vb. maddeleri görmesekte kokusundan tanıyabiliriz.
6-(…..)Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.
7-(…..)Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
8-(…..)Doğal ışık kaynaklarından gelen ışık ları sadece gündüzleri görürüz.
9-(…..)Ağzımızdan çıkan ses tek bir yönde yayılır.
10-(….) Ay bir ışık kaynağı değildir.Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır.

B. Tabloda verilen kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde doldurunuz.(20p)
gaz
görme
su
gürlük
madde
koklamak
doğal
yapay
pürüzlü
parlak

1-Hava,su,kalem,defter,tahta,demir vb…………………………………………………… ye örnektir.
2-Çamaşır suyu kezzap gibi maddeleri …………………………………………sağlığımıza zarar verebilir.
3-Ayakkabıların tabanı kaymasın diye…………………………………………yapılır.
4-Maddelerin doğadaki bulunma hallerine…………………..yu örnek verebiliriz.
5-Araba tekerleklerindeki hava………………………… halindeki maddeye örnektir.
6-Karanlık ortamlarda …………………………… olayı gerçekleşmez.
7-Sesin şiddeti…………………………..olarak da adlandırılır.
8-Üzerine ışık düşürüldüğünde ……………………………… görünen cisimler ışık kaynağı  değildir.
9-Güneş en büyük……………………………. Işık kaynağımızdır.
10-İnsanların yaptıkları ışık kaynaklarına …………………………… ışık kaynakları denir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.Her sorunun bir doğru cevabı vardır,bularak işaretleyiniz.(30p)


1-     “Kışın yağan kar, baharın gelmesiyle  
            Erir ve su olur. Sular da yazın   
       Güneş’in  etkisiyle su buharına
             dönüşür.”
Ayşe öğretmenin anlatımına göre;
Kar  kış mevsiminden yaz mevsimine kadar hangi hallerde bulunur?
A.   Gaz- sıvı- katı
B.    Katı- sıvı- gaz
C.    Sıvı-katı -gaz

3-Aşağıdaki anlatımlardan hangisi maddelerin katı hali için doğrudur?
A.Bulundukları ortama yayılırlar.
B. Belirli bir şekilleri vardır.

C. Akışkandırlar.


5- Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?
A.ağaç            B.ses           C. ışık
  
6-Hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?
 
7- I.Ses kaynaklarının yerini işitme duyumuzu kullanarak belirleyebiliriz.
 II. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
III.Ses boşlukta yayılmaz
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A.   I, III         B.II, III         C. I, II ,III

8-Aşağıdakilerden hangisi Maddenin özelliklerinden birisi değildir? 
A.Her maddenin bir ağırlığı vardır.
B.Bütün maddeler boşlukta yer kaplar.
C.Bütün maddeler aynı yapıdadır.

9-“Doğa olayları maddenin değişmesine neden olabilir” Aşağıdakilerden hangisi maddede değişiklik yapan bir doğa değildir?
 A.Yağmur     B.Gökkuşağı   C. Rüzgar

10-
Doğal ışık kaynakları
Yapay ışık kaynakları
1. Güneş
4. Araba farları
2. Yıldızlar
5. Şimşek
3. El feneri
6. Mum
Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı ışık kaynaklarının yerleri değişmelidir?
A) 1 ve 6      B) 2 ve 4            C) 3 ve 5

11-Duyu organlarımızın görevlerini yazınız. 5p
    Duyu organlarımızın adları:       Görevleri:
a)…………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………..
ç)……………………………………………………………………….
d)……………………………………………………………………….

12-Maddenin hallerini yazınız ve örnekler veriniz.(5p)
 Maddenin Halleri:                    Örnekler:
a-………………………………………………………………………..
b-……………………………………………………………………..
c-………………………………………………………………………..

13- Işık kaynakları ikiye ayrılır yazarak, bunlara örnekler veriniz.(5p)
1)……………………………………………………………………..

Örnek:……………………………………………………….
2)……………………………………………………………………….

Örnek:……………………………………………………………..

14-   Ses nedir? Nasıl yayılır?( 5p)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15- Aşağıdaki olayları  hareket çeşitleriyle eşleştiriniz. (10 p)
OLAYLAR
HAREKET ÇEŞİTLERİ
Pistten kalkan bi uçak
DÖNME
Sarkaçlı saat
YÖN DEĞİŞTİRME
Sola dönen bir otomobil
YAVAŞLAMA
Vantilatörün pervanesi
SALLANMA
Koşmaktan yorulan bir çocuğun yürümeye başlaması
HIZLANMAYorum Gönder

 
Top