0

IŞIK: Etrafımızdaki cisimleri görmemizi, renkleri ayırt etmemizi sağlayan enerjiye ışık denir.

 IŞIK KAYNAĞI : Çevremizdeki varlıkları aydınlatarak görmemizi sağlayan her şeye ışık kaynağı denir. Güneş en büyük ışık kaynağıdır.

DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI:

 Işık kaynaklarından bazıları kendiliğinden ışık üretir. Bunlara doğal ışık kaynakları denir.
 ÖRNEKGüneş, yıldızlar, ateş böceği, şimşek, yıldırım ve deniz diplerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarıdır.

YAPAY IŞIK KAYNAKLARI:
 Doğal ışık kaynaklarından gece aydınlatması için yeteri kadar yararlanamayız. Bu nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmış yapay ışık kaynakları kullanılır.
ÖRNEK Ampul, trafik lambası, mum, meşale, televizyon ekranı ve fener yapay ışık kaynaklarıdır.

Aşağıdaki boşlukları tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
El feneri, ışıldak  -  ay ışık Güneş sol meşale   gece ampul kaynağı   doğal, yapay olumsuz  - ışığa  - karanlık
1- ………………………………………….. ortamlarda varlıkları  göremeyiz.
2-  …………………………………………  en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
3- Güneş, yıldızlar, ateş böceği  ………………………………. , ampul,  gaz lambası, florasan  ………………………..…….  ışık kaynaklarıdır
5- Gözümüze doğrudan gelen ışıklar göz sağlığımızı  ……………………………  etkiler.
6- Bazı hesap makineleri   ……………………………….  enerjisini kullanarak çalışır.
7- Yıldızların parlaklığını …………………………………… fark edebiliriz.
8- ………………………………………… ve ……………………………………….  yapay  ışık kaynağıdır.
9- Cisimleri görebilmemiz için   …………………………..………..  ihtiyaç vardır.
10- ……………………………………... çevresine ışık verirken aynı zamanda ısı da verir.

11- ……………………………….…………..  ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağı gibi görünür.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
(    ) Işığın çok fazla olduğu yerde her şeyi görebiliriz.
(    ) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık şart değildir.
(    ) Ay, gecelerimizi aydınlatan en büyük ışık kaynağımızdır.
(    ) Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
(    ) Aynalar ışık kaynağı olduğu için karanlıkta görülebilir.
(    ) Işık kaynaklarının tamamı doğal ışık kaynaklarıdır.
(    ) Yapay ışık kaynakları doğada kendiliğinden bulunur.
(    ) Dünya’mız ve Ay doğal ışık kaynakları değildir.
(    ) Bir ortamdaki ışık miktarı, varlığı net görmemizde etkilidir.
(    ) Ateş böceği doğal ışık kaynağı olan bir canlıdır.
  IŞIĞIN GÖRMEYE ETKİSİ : Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için yeterli miktarda ışığa ihtiyaç duyarız. Bu yüzden karanlık ortamlarda görme gerçekleşmez.


1-Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?
A) Işık        B) Güneş       C) Enerji
2- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?
A) Güneş       B) Lamba       C) Ateş böceği
3- Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?
A) Işık        B) Ses         C) Ormanlık alanlar
4- Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı olmadığı halde ışık verebilir?
A) Mum   B) El feneri   C ) Ayna
5-Ampulü ………. İcat etmiştir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Thomas Edison        B ) Albert Einstein           C ) Graham Bell                 
7- Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi özellik bakımından diğerlerinden farklıdır?Yorum Gönder

 
Top