0

OKULDAKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgi edinmemize yarayan görsel veya yazılı araçlar:
 

Her araç, yönergelerine uy­gun şekilde kullanılmalıdır.
Yazım Kılavuzu: Kelimelerin doğru yazımını gösteren kıla­vuzdur.
Ansiklopedi: Birçok bilginin sistematik olarak içerisinde bu­lunduğu kaynak kitaplardır.
Sözlük: Bir dilin kelime hazi­nesini, kelimelerin anlamlarını gösteren esere denir.
Harita: Dünya'nın bütünü­nün ya da bir bölümünün kuş­bakışı görünümünün belli  bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.
İnternet:     Dünyada bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.  Birçok bilgi­ye çok hızlı ulaşma­nın yoludur.
Projeksiyon: Bilgisayardaki görüntünün ekrana yansıma­sını sağlayan araçtır.
    Bilgiye ulaşmak ve öğrenmek için birçok kaynaklardan ve araç­lardan yararlanırız. 
Bunlar: 
Kitaplar,atlas, ansiklopediler, eğitim araçları, bilgisayar, tepegöz, VCD, DVD, kasetçalar gibi. 

Bu teknolojik ürünlerin tümüne bilgi teknolojisi denir.
   Bilgisayarı ve diğer teknolojik ürünleri küçük yaştan itibaren öğ­renmek ve kullanmak, ileride karşılaştığımız teknolojik ürünleri kullan­mamızda yardımcı olacaktır. Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bilişim teknolojilerini iyi kullanabilmeliyiz. Bilgiyi öğrenmenin bir çok tekniği vardır. Bu teknikler kişilere göre değişebilir.

En İyi Öğrenme Tekniklerinden Bazıları Şunlardır:

  • „Etkin dinlenme   „ 
  • Not tutma           
  • Soru sorma                  
  • „Tekrar etme
  • „Şarkı uyarlama   „  
  • Hikâye kurma    „
  • Daha çok okuma      „
  • Yalnız çalışma
  • „Grupla çalışma  „
  • Deney yapma

Yorum Gönder

 
Top