0

İSMİN HALLERİ (yalın,-i,-e,-de,-den )
       Yalın Hali: İsmin ek almamış halidir. İsimler iyelik ( -im, -in )  ve çoğul eki ( -ler, -lar )aldıklarında da yalın halde sayılırlar.  Örnek: kitap, evim, kalemim,  masalar

-e Hali: Sonlarına, -e ya da -a eklerinden birini almış isimlerdir. -e halindeki isimler yönelme durumunu  belirtirler. Örnek: okula, köye, eve, kaleme


-i Hali:  Sonlarına, -i, -ı, -u,  veya eklerinden birini almış isimlerdir. -i halindeki isimler cümledeki fiilin kimi  ya da neyi  etkilediğini gösterir. Örnek: evi, okulu, kalemi, üzümü


-de Hali: Sonlarına, -de, -da, -ta veya -te eklerinden birini almış isimlerdir. -de halindeki isimler bir oluşun, ya da içinde bulunma durumunu belirtirler. Örnek: okulda, evde, kitapta,


-den Hali: Sonlarına,  -den, -dan, -ten veya  -tan eklerinden birini  almış isimlerdir. Bir oluşun ya da kalışın başlama yerini bildirirler.Örnek: Ağaçtan, ormandan, okuldan, kitaptan, sınıftan,UNUTMAYALIM!
Adın i durumu                           :   -ı, -u, -ü   şekline girebilir.
Adın e durumu                          :   -a   şekline girebilir.
Adın de durumu                        :   -da, -te, -ta    şekline girebilir.
Adın den durumu                       :  -dan, -tan, -ten şekline girebilir.


Tabloyu Tamamlayalım.
İsimler
Yalın hali
-e hali
-i hali
-de hali
-den hali
Kalem


kalemi


Ev
evden
okulokulda

Peçete

Koltuk

koltuğaDefter

Yatak

Ayna
ayna
Masa

Bardak
bardaktan
Su

TabaktabaktaUNUTMAYALIM!
Özel adlara eklenen “-i, -e, -de, -den” ekleri kesme işareti ile ayrılır.
Eren
Eren’i
Eren’e
Eren’de
Eren’den

Aşağıdaki tümcelerde adın hangi durumda bulunduklarını karşılarına yazınız

Özlem’i eve bıraktım. (…………………………………)
Çocuk çok ağlamış.   (……………………………..…)

Yoldan geldim         (…………………………….…)
Sınıftan çıktı.         (…………………………….…)

MİNİ TEST
1-“ Taşı taşa vursan taştan kıvılcım çıkar.” Cümlesinde “taş” sözcüğünün aldığı hal ekleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) i hali, -den hali, -de hali 
B)  i hali, -de hali, yalın hali  
C) i hali, -e hali, -den hali

2-“Gözlere” kelimesi ismin hangi halindedir?
A)Yalın hal
         B) -e hali            C) -i hali           

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin  i halindedir?
A) bardağı         B) evden          C) gül        

4- Aşağıdakilerden hangisi, ismin den hal (durum) ekini almıştır?
     A) sokaktan      B) araba          C) midem
4-  “Sinek” isminin e hal eki almış biçimi hangisidir?    A) Sinede     B) Sineğe C) Sinekte    
     5- İsmin ek almamış haline ne denir?    A) i hali     B)  den hali C) yalın hali 
      
6-Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?
    A) elmalar     B) trenden    C) çivisi     D) kardeşi
7- “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözünde, hal eki almış kaç isim vardır?    A) 4      B) 3     C) 2        

8-Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın halde değildir?     A) evim       B) kutuda      C) armut Yorum Gönder

 
Top