0

2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI

1-Aşağıdakilerden hangisi bir madde değildir?
a)      Soluduğumuz hava
b)     Sandalye
c)      Defter
d)     Ses

2-Işığı geçiren maddeye ne ad verilir?
a)      Parlak madde
b)     Saydam madde
c)      Opak madde
d)     Berk madde

3-Işığı yansıtan maddeye ne ad verilmektedir?
a)      Parlak madde
b)     Mat madde
c)      Saydam madde
d)     Opak madde

4-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Toprak pürüzsüz bir maddedir.
b)     Portakalın yüzeyi pürüzlüdür.
c)      Ayna pürüzsüz bir maddedir.
d)     Cilalanmış tahta pürüzsüzdür.

5-Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda kırılgan bir maddedir?
a)      Yarı saydam madde (naylon)
b)     Opak madde (sünger)
c)      Berk madde (kurşun kalem)
d)     Esnek madde (paket lastiği)

6-Mıknatıs aşağıdaki maddelerin hangisini çekmez?
a)      Toplu iğne
b)     Çivi
c)      Çatal
d)     Kâğıt

7-Aşağıdakilerden hangisi suda yüzer?
a)      Çay kaşığı
b)     Taş
c)      Tahta
d)     Bozuk para 

8-Aşağıdakilerden hangisi yumuşak bir maddedir?
a)      Demir
b)     Pamuk
c)      Taş
d)     Bakır

9-Aşağıdakilerden hangilerini renklerine bakarak ayırt edemeyiz?
a)      Tuz - Şeker
b)     Buğday - Mercimek
c)      Mısır - Nohut
d)     Fasulye - Bezelye

10-Aşağıdakilerden hangisini kokusundan tanıyabiliriz?
a)      Soğan
b)     Su
c)      Tuz
d)     Boş tencere

11-Aşağıdakilerden hangisi ekşi bir maddedir?
a)      Pasta
b)     Biber
c)      Limon
d)     Bal

12-Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmez?
a)      Atlet
b)     Şemsiye
c)      Cam
d)     Sünger

13-Birimi gram, kilogram vb. ile ölçülen, madde miktarını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Hacim
b)     Terazi
c)      Dara
d)     Kütle
  
14-Katı maddelerin kütlesi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
a)      Ölçü kabı
b)     Eşit kolu terazi
c)      Litre
d)     Göz kararı

15-Boş kabın kütlesine ne denir?
a)      Bürüt kütle
b)     Net kütle
c)      Dara
d)     Litre

16-Birimi litre, mililitre vb. ile ölçülen maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir?
a)      Kütle
b)     Metre
c)      Alan
d)     Hacim

17-Ölçü kabında katı maddelerin hacmi nasıl bulunur?
a)      Suyun Son Hacmi  –  Suyun İlk Hacmi
b)     Suyun İlk Hacmi  –  Suyun Son Hacmi
c)      Suyun Son Hacmi  –  Suyun Ağırlığı
d)     Suyun İlk Hacmi  –  Suyun Ağırlığı

18-Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliği değildir?
a)      Belirli bir şekle sahip değildirler.
b)     Konuldukları kabın şeklini alırlar.
c)      Belirli bir şekle sahiptirler.
d)     Akıcıdırlar.

19- Aşağıdakilerden hangisi katıların özelliği değildir?
a)      Belirli bir şekle sahiptirler.
b)     Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri aynı kalır.
c)      Akıcıdırlar.
d)     Herhangi bir etki sonucu şekillerinde değişiklik olabilir.

20- Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliği değildir?
a)      Çok küçük deliklerden dışarı kaçamazlar.
b)     Konulduğu kabın her tarafını doldurur.
c)      Bulundukları ortamda kolayca yayılır.
d)     Deneylerle varlığı kanıtlanan maddelerdir.

21-Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?
a)      Süt
b)     Yoğurt
c)      Ayran
d)     Çikolata

22-Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş bir maddedir?
a)      Tereyağı
b)     Pamuk
c)      Zeytin
d)     Demir

23-Aşağıdakilerden hangisi yapay bir madde değildir?
a)      Tutkal ve talaş kullanılarak elde edilen yapay tahta
b)     Petrol ürünleri kullanılarak yapılan plastik
c)      Un, su, şekerden yapılan helva
d)     İnekten sağılan süt

24-Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü yapılamayan maddedir?
a)      Buğday
b)     Kâğıt
c)      Cam
d)     Plastik

25-Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
a)      Sel
b)     Ağaçların yapraklarını dökmesi
c)      Deprem

d)     Toprak kaymasıYorum Gönder

 
Top