0

2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
                 AYŞE AHMET İNCİ İLKOKULU  4.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ
                             1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
A.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y)koyunuz.(10 Puan)
1.(…..) Soluk alma sırasında hava en son akciğerlerimize ulaşır.
2.(…..)  Mıknatıs demiri çekerken, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekmez.
3.(…..) Kaslarımız iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlar.
4.(…..) Kaslar kasılıp gevşeyerek hareket ederler.
5. (…..)Nabız sayısı bebeklerde yetişkinlerden fazladır.
6.(…..) Mıknatısın farklı kutupları birbirini çekerken, aynı kutuplar birbirini iter.
7. (…..)Havaalanına inen uçak hızlanarak hareket eder.
8.  (…..)Kırmızı ışığa yaklaşan bir araba hızlanma hareketi yapar.
9.  (…..)Kuvvet cisimleri hiçbir şekilde etkilemez.
10.(…..)Mıknatıslar günlük hayatta pusulalarda, radyo hoparlörlerinde ve buzdolabında kullanılır.
B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları tablodaki kelimelerle uygun biçimde doldurunuz.(10 P)
nabız
eklem
itme
stetoskop
esnek
yavaşlama
Kalp
kobalt
burun
soluk borusu
1.Mıknatıslar demir, nikel, ……………………. gibi maddeleri çekme özelliğine sahiptir.
2.Kalbimizi ve akciğerimizi dinlediğimiz alete ………….……………………… denir.
3.Gırtlaktan geçen hava ………………  ………………………dan geçerek akciğere ulaşır.
4.……………………. kanın vücuda pompalanmasını sağlar.
       5.Sünger,lastik birer  ........................... cisimdir.
   6. İskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yere ……………………….. denir.
       7. Kalbin atışı esnasında kanın damarlara vuruşuna… …………………denir.
       8.Limana yaklaşan bir gemi ...................................... hareketi yapar .
       9.Bebek arabasını ileri doğru hareket ettirmek için ............................. kuvveti uygularız.
      10. - ………………………….., havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler.

C.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(2X6=12 Puan)

A).İskeletimizin bölümlerini yazınız. 
1……………..        2…………………..               3 ……………….       4………………..
B). İskelet ve kas yapısını bozabilecek hareketlerden 2 tanesini yazınız.

         1……………………….     2………………………..

Ç. Mıknatıslar aşağıdaki şekillerde yaklaştırılırsa ne olur? Altlarına yazınız.(2X4=8 Puan)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(5x12=60 Puan)

1.  Aşağıdaki cisimlerden hangisinde yavaşlama hareketi görülür ?
A) Durağa yaklaşan otobüste                                               
B)Koşuya başlayan   atlette
C) Balkondan düşen mandalda                                               
D)İstasyondan ayrılan trende.

2.  Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs  tarafından çekilmez?
A) Madeni para                     B) Toplu iğne    
C) Metal ataç     D) Demir çubuk

3. Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
 A) N:Kuzey  S: Güney
B) N: Güney S: Kuzey
C) N: Doğu   S: Batı
D) N: Batı   S: Doğu      

4. Hangisi nefes alıp vermede görevli organlardan değildir?
 A)Akciğer    B) Kalp     
C) Gırtlak     D) Burun

5.İskeletin hangi bölümü beynimizi korumakla görevlidir?
A) Eklem               B) Göğüs kafesi
C) Omurga            D) Kafatası

6. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
 A) Hızlandırma   B) Yavaşlatma
C) Durdurma               D) Söndürme

7. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde kuvvet uygulanınca  şekil değişikliği  olmaz?
A) Lastik              B) Tel
C) Taş                   D) Teneke kutu

8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi nabız ve soluk alıp verme hızımızın değişmesinde etkili değildir?
     A)Heyecanlanmak     B)  Sevinmek
     C) Koşmak                D) Uyumak

9.Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez?
A.Telin bükülmesi       B.Portakalın sıkılması
C.Sandalyenin itilmesi     D.Camın kırılması

10. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanıldığı  yerlerden  biri  değildir?
a- buzdolabı kapağı                    b- pusula
c- cep telefonu                          d- demir çivi

11. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir?
A. Doğal mıknatıs   B. Z mıknatıs         
C. Çubuk mıknatıs   D. U mıknatısı

12. Mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- Mıknatıslar parçalansalar da özelliklerini kaybetmezler.
b- Mıknatıslar demiri, kobaltı ve nikeli çekerler.
c- Kuzey kutbu N, Güney kutbu S ile gösterilir.
d- Mıknatıslarda temas gerektiren kuvvet vardır.Yorum Gönder

 
Top