0

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. YARIYIL II.SINAV SORULARI
A - Aşağıda verilen uygun sözcüklerle cümleleri tamamlayınız.   ( 10x1 = 10 puan )
kültürel
  kronoloji
Sakarya
denizciler
Kroki
Çanakkale
Kuzey
meteoroloji
harita
deprem
güneyi
Hava olayları
1 - Önemli olayları zaman sırasına koyarak …………………………………………………………………………………………oluşturabiliriz.
2 - Mustafa Kemal’e ‘’Gazi’’ unvanı ………………………………………………………………………………………….Savaşı’nda verilmiştir.
3 - Yöresel kıyafetlerimiz, yemeklerimiz ve eski eşyalar ……………………………………………………….. öğelerimizdendir.
4 -  …………………………………………………………………  bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak kağıda aktarılmasıdır.
5 - Kutup Yıldızı  her zaman  ……………………………………………...............  yönü gösterir.
6 - Havanın nasıl  olacağı en  çok çiftçi, pilot ve ……………………………………………………………….için  önem taşımaktadır.
7 - Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara………………………………………………………………………………………………………………….denir.
8 -   Karıncaların yuvalarının giriş bölümü …………………………………………………………………………………………………… gösterir.
9 - Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi nedeniyle oluşan sarsıntıya............................... denir.
10 - Hava durumunun sıcaklık, yağış, rüzgar, basınç vb. özelliklerini gözleme ve yorumlama çalışmaları
 ………………………………………………………………. biliminin konusudur.

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına(Y) koyunuz.(10x1=10 puan)
(     )  1 - Köprü, liman, baraj, ev beşeri unsurlardır.
(     )  2 - Peri bacaları, Pamukkale, Damla Taş Mağarası doğal unsurlara örnek gösterilebilir.
           (     )   3 - Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı’nda açılan bir cephedir.
(     )  4 - Yönler, güneşin doğuşuna ve batışına göre belirlenir.
(    )   5 - İsteklerimiz ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra gelir.
            (     )  6 - Doğal kaynakları istediğimiz kadar ve istediğimiz şekilde kullanabiliriz.
(    )   7 - İnsanlar için beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlar zorunludur.
(    )   8 - Deprem tahliye çantasında el feneri ve düdük gibi malzemelere gerek yoktur.
(     )  9 - Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.
(    ) 10 -Kroki bir yerin kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre ölçülerek düzenli çizilmesidir.
                          
C - Aşağıda verilen eşleştirmeleri karşılarına rakamlarıyla belirtiniz. (10x1=10 puan)
………
SAMSUN
………
BATI
………
TRABLUSGARP
………
SİVAS
………
YAŞAM ÜÇGENİ
………
PERİBACALARI
………
KAZIM KARABEKİR PAŞA
………
BİLİNÇSİZ  TÜKETİCİ
………
 23 NİSAN 1920
………
   DOĞU
1.  TBMM’nin kurulduğu tarih.
2. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını gösterdiği savaştır.
3.  Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıp doğu sınırımızı belirleyen Atatürk’ün silah arkadaşı, Osmanlı komutanıdır.
4. Yüzümüzü kuzeye döndüğümüzde sağ kolumuzun gösterdiği yöndür.
5.İsmet Paşa’nın cephe komutanlığı yaptığı bölgedir
6.Kurtuluş savaşını başlatmak için Atatürk’ün gittiği şehirdir.
7.Atatürk’ün Amasya ve Erzurum’dan sonra toplantı yaptığı şehirdir.
8.Deprem anında  korunma yollarından biridir.
9.İhtiyaçlistesi hazırlamayıp alışverişe giden aldığı ürünlerin kalitesine, fiyatına ve üretim ile son kullanma tarihlerine dikkat etmeyen biridir.
10.Yeryüzündeki doğal unsurlardan biridir.
D- Aşağıdaki klasik sorulara uygun cevapları yazınız ?  (4x5 = 20 puan)
1- Doğal ve beşeri unsurlara birer örnek veriniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- Kurtuluş Savaşı’nda hangi savaşları yaparak bağımsızlığımıza kavuştuk?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...       
3-Depremden korunma yollarından üç tanesini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-Bilinçli bir tüketici nelere dikkat eder? Bildiklerinizi yazınız……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


D - Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız; (20x2.5=50 puan)
1 -- Aşağıdakilerden hangisinden yön bulmada yararlanılmaz?
 a) Karıncaların yuvaları           b) Kutup yıldızı
 c) Ağaçların yosunları            d) Dalgaların yönü

2 - İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?   
A) Peribacaları                    B) Topkapı Sarayı                C)  Kız Kulesi                       D) Anıtkabir

3 -  Havanın sıcaklığını ölçen aletin adı nedir?
A) Termometre            B) Derece        
C) Civa                     D) Barometre

4 -  Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir?
 a) Ada     b) Körfez     c) Plato      d) Vadi

5- Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
   A) Trafik kazaları            B) Sel          
   C) Çığ                         D) Deprem

6 - Ülkemizde çok sayıda fay hatlarının olmasından dolayı sık yaşanan ve bazen büyük yıkımlara yol açan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Toprak kayması           B) Çığ
     C) Yangın                    D) Deprem

7 - Ahmet, sınıflarına yeni gelen Numan’a sağlık ocağına nasıl gidileceğini anlatmak istiyor. Bu durumda Ahmet’in hangisini kullanması uygundur?

 A) Kroki     B) Pusula   C ) Plan     D)Harita

8 - Ülkemizde hava durumu tahmininde bulunan kuruluş hangisidir?
A)  Devlet Su İşleri         
B) Karayolları                                                    
C)  Devlet Meteroloji Genel Müdürlüğü                    
D) Devlet Çevre Koruma Müdürlüğü

9-  “Ayşe’nin boyu 130 cm, ağırlığı 28 kg.dır. Saçları siyah, gözleri yeşildir.” Buna göre Ayşe’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmıştır?
 a- ) Hobileri                 b- ) Duyguları            
 c- ) Fiziki özellikleri        d- ) Zeka seviyesi     

10- Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?
A) doğu                          B) kuzey doğu       C) batı    D) güney

11- Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir?
A) dolu     B) yağmur     C)  kar      D) rüzgar

12- Kuzey ile batı ana yönleri arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) kuzeydoğu               B ) kuzeybatı                                                  
C ) güneydoğu              D)güneybatı

13- Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin?
A) Karınca yuvalarına bakmasını
B) Ağaç yosunlarına bakmasını
C) Kutup Yıldızı’na bakmasını
D) Güneşe bakmasını

14-Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır?
A )Sivas     B) Samsun     C)Amasya     D) Ankara

15-Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapmamız gerekenler arasında gösterilemez?
A) Balkona çıkarak yardım istemek                          B) Pencere ve camlardan uzak durmak
C) Merdiven ve asansörü kullanmamak           
D) Devrilecek eşyalardan uzak durmak

16-Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
A) Barınma            B)Beslenme
C) Giyinme            D) Televizyon izleme

17-Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?
A)   Üzerimize  düşebilecek  eşyaları  sa-
bitlemek.
B)    Yaşadığımız binanın depreme daya-­
nıklı olup olmadığını kontrol ettirmek.
C)    Güvenli bir çıkış yolu bularak binayı
terk etmek.
D)    Kolay   ulaşabileceğimiz  bir  yere  su
ve kuru yiyecek koymak.

18-Hangisi deprem sonrasında alınması gereken önlemlerdendir?
A)   Sarsıntı   biter  bitmez  binadan  içeri
girmeliyiz.
B)    Su ve gaz vanalarını açmalıyız.
C)    Yüksek binaların yanında durmalıyız.
D)   Gerekmedikçe telefonu kullanmamalıyız.

19- Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sı­ralanmıştır?
A)   Parfüm, cips, kaset
B)    Dondurma, defter, oyuncak
C)    Ekmek, peynir, ayakkabı
D)   Çikolata, top, kitap

20- I. Kuzey  II. Kuzeydoğu  III. Sis
Yukarıda verilen kavramların sınıflandırması hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
A) Anayön - hava olayı - arayön
B) Hava olayı – anayön - arayön
C) Anayön – arayön - hava olayı

D) Hava olayı – arayön - anayönYorum Gönder

 
Top