0

DOĞANIN DİLİ
Doğanın da kendine özgü bir dili vardır. Doğayla bir başınıza kaldığınız, onunla konuştuğunuz oldu mu? Olmadıysa gelin birlikte doğaya gidelim. Doğayla konuşmaya, onunla dertleşmeye, isterseniz bir ormandan başlayalım önce.

Çevrenize bir bakın. Önce ormandaki sesleri dinleyin. Sessizliğin içindeki sesleri. Kuş cıvıltılarına kulak verin. Acaba hangi sesin hangi kuşa ait olduğunu ayırabilecek misiniz?
Ağaçların gövdelerine de bakmak gerekir. Ağaçların kabukları da bir şeyler söyler bize. Elbette kabukların dilinden anlayanlara...
Ormanda ya da başka bir köşede doğanın dilinden anlamak insana sevinç verir, mutluluk verir. Ancak bu sevinci ve mutluluğu tatmak için doğaya nasıl yaklaşacağımızı bilmeliyiz. Onun dilini kendi dilimize dönüştürmeliyiz. Peki, doğanın dilini, kendi dilinize nasıl dönüştürebilirsiniz? Hemen söyleyeyim, güç bir iş değildir bu. Yeter ki beş duyumuzu kullanmasını bilelim. Ancak herkes bunu bilmez, beş duyusunu kullanamaz. Öyleyse duyularımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. İşitmeli, koklamalı, tatmalı, dokunmalı ve görmeliyiz.

Özdemir ÇOBANOĞLUTürkçemi İlerletiyorum

1.2 ve 3. sorulan yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

1. Yazarın okuyucuya teklifi nedir?
A. Doğayla konuşup dertleşmek   C. Doğayı görmek
B. Doğadaki canlıları belirlemek   D. Ağaçları tanımak

2.Metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A. Kuş sesleri           B. Ağaçların kabukları
C. Doğanın dili         D. Doğanın yararları

3.  Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sık sık doğaya gitmeliyiz.
B.  Duyularımızı kullanmayı öğrenmeliyiz.
C. Mutluluğun yollarını araştırmalıyız.
D. Çevremizi iyi tanımalıyız
4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?       
A) Ayaklarının ucuna basarak salona girdi.                          C) Meyve ucuzladığı için çokça aldım.        
B) Karşıda oturanlar, denizden hoşlanmıyordu.                    
D) Kendini kalabalığın arasında buldu.

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim anlamı vardır?
A. Ayağını kapıya doğru uzatma.
B. Tatilde hepinizin boyu uzamış.
C. Bu işi çok uzattın.
D. Saçlarımı uzatacağım.

6. "Kararmak" sözcüğü hangi tümcede gerçek anlamında kullanılmıştır?
A. Üzüm üzüme baka baka kararır.
B.  Sıkıntıdan ruhum karardı.
C Bu, hepimizin birlikte aldığı bir karardı.
D. Bulutlar yüzünden gökyüzü karardı.

7. Tok, açın hâlinden anlamaz." tümcesindeki altı çizili sözcüklerle aynı özelliği taşıyan sözcükler hangi seçenekteki tümcede kullanılmamıştır?
A. İyi kötü yuvarlanıp gidiyoruz.
B. İrili ufaklı taşlar vardı.
C Acı tatlı günler geçirdik.  
D. Köşe bucak seni aradım.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
A. Her sabah yüzümüzü yıkarız.
B. Meslekler çeşitli dallara ayrılır.
C. Kazağını giymek zorundasın.
D. Ali çayda balık avlıyordu 

“Atatürk, 10 Kasım 1938’de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.”             

 9 .  Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
 A) Kim     B) Nerede     C) Ne zaman     D) Niçin  

        düşündüğü her şeyi    -  düşünür   -  akıllı insan -
                  1                                                    2              3
        söylemez     -   ama her söylediğini
                 4                             5
10 . Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa, sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A)1-2-3-4-5                        B) 3-1-4-5-2    
  C) 3-2-1-5-4                     D) 1-4-5-2-3 

11. “Öğleden sonra hafif bir rüzgâr yel esiyordu.”cümlesinde hangi sözcük çıkarılırsa
Cümlenin anlamı bozulmaz.

A ) öğleden          B )  hafif          C ) sonra           D ) yel

12. Okulun son günüydü ( ) Ne kadar da
Heyecanlıydım (  )Ayşe (  ) Emin ve Oya’yı sordum (  )”                               

Yukarıdaki boş bırakılan yere, hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A.(. ) (. ) (,) (.)                        B. (. ) (? ) (,) (.)        
C. (. ) (. ) (,) (?)                      D. (. ) (? ) (,) (?)  

   13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?

A) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.                      
B) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
C) Suçlular iki gün içinde yakalandı.                           
D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

14- Aşağıdakilerden hangisinde hece düşmesine uğrayan bir kelime yoktur ?
A) Ablam dün kolunu kırdı.
B) Ablamın beyni çok iyi çalışır.
C) Ablam, alnını masaya çarptı.
D) Ablamın burnuna top çarptı.

15- Aşağıdakilerin hangisinde ön ad(sıfat) kullanılmamıştır?

A) Sınıfça büyük afişler hazırladık.                           
B) Minik ellerini annesine uzattı.
C) Okuma yarışmasına katılacak.                                            
 D) Üzerinde eski gömlek vardı.

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “sürekli olarak yapılan bir iş, oluş, hareket” bildirilmektedir?
A.Sabah sabah ağlayıp duruyor.                                   
B.Her gece yatmadan önce kitap okur.               
 C.Dün akşam eve erken geldim.                                 
D.Ankara’ya otobüsle gidiyorum.

17. “Sporda kazanmak olduğu gibi kaybetmek de vardır. Sonuç ne olursa olsun asıl kazanan dostluk olmalıdır. Kazanmaktan daha zor olan kaybetmeyi kabullenmektir demiştir ünlü bir düşünür.”
Yukarıdaki parçaya göre asıl anlatılmak istenen fikir hangisidir?

A.Sporda mutlaka kazanmak için çalışmalıyız. 
B.Sporda her zaman çok çalışan kazanır.                     
C.Sporda kaybetmeyi kabullenmek bir erdemdir.
D.Sporda kaybetmeyi asla kabullenmemeliyiz.
  
18- Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere geçmiş zamana ait(biten eylem) eylemler yazınız.(1x5=5 PUAN)

A.    Dün arkadaşlarla sinemaya………………………………..

B.        Fırından üç ekmek…………………………………………………

C.        Okullar……………………………………………………………………

D.    Bahçedeki çiçekler çok güzel…………………………...

E.       Gömleğimin……………………………………………………….
  
19. Aşağıdaki cümlelerin önüne doğru ise D harfi, yanlış ise Y harfi yazınız.  (1x 5 = 5 PUAN) 

(     ) “Yağmur yağdığı için dışarı çıkmadı. ”cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur.

(     ) “Çocuğun eli sobaya dokundu.”  cümlesindeki “ dokunmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

(     ) “Bayat değil, taze ekmek aldım.”  cümlesindeki “ taze” ve “ bayat” sözcükleri  zıt  anlamlıdır.

(     )  “Vazonun ağzı çok dar. ” cümlesindeki “ ağız” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

(     )  “Matematik dersinden yarın sınav yapacağız. ” cümlesindeki eylem, bitmiş bir eylemdir.

20.Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. (1 x 5 = 5 PUAN)
1. Kafa yormak.                        (     ) Aşırı üzmek, içini yakmak.

2. Adam olmak. (     ) Zihnini meşgul etmek,  düşündürmek.

3. Yüreğini yakmak.                 (     ) İyi yetişmek,  iyi bir duruma gelmek.

4. Talan etmek.                        (     )  Bir konu üzerinde çok düşünmek.

5. Kafasını kurcalamak.            (     ) Yağmalamak,  zorla ele geçirmek.

HER SORU 5 PUANDIR. SÜRE 40 DAKİKADIR.
BAŞARILAR.
   

Türk demek dil demektir. Ulusun çok açık niteliklerinden birisi de dildir. Her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşulmalıdır.”
ATATÜRK 1932Yorum Gönder

 
Top