0

ü  Dünya, kendi etrafında 24 saatte döner. Bunun sonucunda gece ve gündüz meydana gelir.
ü  Yağmurun ve karın yağması da belli bir sistem içerisinde olmaktadır.
ü  Gezegenlerin her biri de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.
1- Yukarıda anlatılan olaylar da vurgulanan temel husus nedir?
  a) Bir günün 24 saat olduğu
  b) Evrende bir düzenin olduğu
  c) Dünyanın döndüğü
  d) Yağmur ve Karın ne şekilde yağdığı


2- “Üstün özelliklere sahip, düşünen, araştıran ve sorgulayan bir varlıktır.” ifadesinde hangi varlığın üstünlüğü belirtilmiştir?
  a) İnsan      b) Melek      c) Cin       d) Şeytan


3- Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allah’a dua etmek, o işi Allah’a havale etmek anlamına gelen kavram hangisidir?
  a) Tevekkül    b) İthaf   c) Dua      d) Şükür


4- Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne  olurdu?
    a) Her şey yolunda giderdi.      
    b) Allah’ın işi kolaylaşırdı.
    c) Düzen bozulurdu.
    d) İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.


5- Aşağıdakilerden hangisi islamın 5 şartından biri değildir?
  a) Namaz kılmak              b) Zekat vermek    
  c) Oruç tumak                d) Kurban kesmek

 ü  Farz olanı Ramazan ayında tutulur.
ü  Müminler için kalkandır.
ü  Kişiyi kötülüklerden korur.

6- Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisini anlatmaktadır?
     a) Namaz         b) Oruç       c) Hac        d) Zekat

 7- İbadetlerin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.
b) Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle
    göstermiş oluruz.
c) İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu
    hisseder.
d) İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz.
  
8- Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret ederek yapılan ibadete ne denir?
a) Oruç         b) Hac          c) Namaz           d) Zekat
  
9- Aşağıdakilerden hangisi namaz kılacak kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Müslüman olmak                   B) Akıllı olmak
C) Ergenliğe girmiş olmak         D) Zengin olmak
  
10- Camide kıble yönünde yer alan, imamın namaz kıldırdığı girintili yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mihrap    b) Minare     c) Minber     d) Kürsü

 11- Peygamberimizin farz ve vaciplerin dışında yaptığı ve bizlere de tavsiye ettiği davranışlara ne ad verilir?
     a) Farz    b) Sünnet       c) Vacip        d) Sevap
  
12- Tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar, bir şey yemeden, içmeden yapılan ibadete ne ad verilir?
     a) Namaz     b) Zekat      c) Hac        d) Oruç
  
13- Cuma ve bayram günleri imamın üzerine çıkarak konuşma yaptığı merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
     a) Mihrap   b) Minare    c) Minber     d) Kürsü
  
14- Zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermesine ne ad verilir?
    a) Fitre      b) Sadaka     c) Zekat      d) Yardım

15- Müezzinin namaz vaktinin geldiğini müslümanlara belirtmek için ezan okuduğu uzun yapıya ne ad verilir?
   a) Mihrap     b) Minare    c) Minber     d) Kürsü

16- Allahın kesin bir dille yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir?
    a) Farz     b) Vacip      c) Sünnet      d) Sevap
  
17- İbadet edilen yere ne isim verilir?
     a) Cami         b) Mescit      c) Mabet     d) Kabe

18- Genellikle cuma ve bayram günleri vaizin oturduğu ve halkı dini konularda aydınlattığı yüksekçe yere ne ad verilir?
   a) Minber    b) Mihrap    c) Minare   d) Kürsü

19- Farz kadar kesin olmamakla beraber Allah'ın yapmamızı istediği davranışlara ne isim verilir?
   a) Farz     b) Vacip   c) Sünnet    d) Sevap

20- İbadetlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   a) Hac, kardeşlik duygusunu geliştirir
   b) Oruç, sabırlı olmayı öğretir
   c) Kurban, farz olan bir ibadettir

   d) Zekat, dayanışma ve yardımlaşmayı artırırYorum Gönder

 
Top