0

2. ÜNİTE:  ADIM ADIM TÜRKİYE
            Doğal Varlık : Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan yerlere doğal varlık denir.
            ÖRNEK: Denizler , dağlar, göller, ırmaklar, ormanlar, milli parklar.

             Doğal Varlıkların Özellikleri :
1- Yapılışında insanlar görev almamışlardır.
2-  Doğa’nın kendinde var olan unsurlardır.
3- İnsanlar sonradan keşfetmiş ve çevresine yeni yerleşim yerleri kurulmuştur.
4- Ülkeler doğa’nın bozulmaması için koruma altına alırlar.
           
            DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ

Doğal Güzelliğimizin Adı
Bulunduğu Şehir
Kurşunlu Şelalesi     
ANTALYA  
Abant Gölü           
BOLU
Peri Bacaları            
NEVŞEHİR             
Pamukkale travertenleri     
DENİZLİ 
Damlataş Mağarası
ANTALYA    
Manavgat Şelalesi              
ANTALYA 
İnsuyu Mağarası      
BURDUR
Karain Mağarası                 
ANTALYA
Cennet ve Cehennem Mağarası
MERSİN      
Manyas Gölü kuş cenneti   
BALIKESİR
Ağrı Dağı               
AĞRI
Uludağ
BURSA
Erciyes Dağı          
KAYSERİ

            Tarihi Eser: Geçmiş uygarlıklardan, günümüze kalan, din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari alanlarda ortaya konan eserlere tarihi eser denir.
            ÖRNEK: Saraylar, köprüler, tiyatrolar, kaleler, camiler, kiliseler, hamamlar…
            Tarihi Eserlerin Özellikleri:
1- Tarihi eserler insanlar tarafından yapılmıştır.
2- Tarihi eserler zarar görmemesi için koruma altındadırlar.
3- Tarihi eserler ortak miras olduğu için ziyaretçilere açık tutulur.
           
            TARİHİ ESERLERİMİZ

Tarihi Eserlerimizin Adı
Bulunduğu Şehir
Kızıl Kule
ALANYA(ANTALYA)     
Efes Antik Kenti
İZMİR
Milet Antik Tiyatrosu
AYDIN          
Truva Atı
ÇANAKKALE
Selimiye Camii
EDİRNE    
Çanakkale Şehitleri Anıtı
ÇANAKKALE
Topkapı Sarayı
İSTANBUL
Nemrut Harabeleri
ADIYAMAN
Artemis Tapınağı
İZMİR          
Sümela Manastırı
TRABZON
Balıklı Göl
ŞANLIURFA
Zeugma Antik Kenti
GAZİANTEP
Ani Harabeleri
KARS
Rumeli Hisarı
İSTANBUL
           
           


            DÜNYA MİRAS LİSTESİ

            UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü) tarafından ülkemizde dünya miras listesi'nde bulunan doğal ve kültürel varlıklar şunlardır:

Dünya Miras Listesindeki Eserlerimizin Adı
Bulunduğu Şehir
İstanbul'un tarihi alanları (Ayasofya Müzesi)
İSTANBUL  
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
NEVŞEHİR
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
SİVAS
Hattuşaş (Boğazkale)
ÇORUM
Nemrut Dağı
ADIYAMAN
Hierapolis
Pamukkale (DENİZLİ)
Safranbolu Evleri
KARABÜK
Truva Antik Kenti
ÇANAKKALE       
Ani Harabeleri
KARS

            Kültürel Özelliklerimiz ile İlgili Kavramlar:
           
            Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, kardeşler ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimine aile denir.
            Akraba: Kan bağıyla birbirine bağlı kimselere akraba denir.
            Değer: Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel değerleri kapsayan maddi ve manevi öğelerin tümüne değer denir.
            Din: Kutsal ve ahlaki nitelikleri değer ve kuralları olan inançlar bütününe din denir.           Örnek: İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik
            Gelenek: Bir toplumda eskiden kalmış, kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel alışkanlık ve değerlere gelenek denir. Örnek: Kız isteme, düğün törenleri, kına gecesi gibi.
            Kültür: Bir toplumun meydana getirdiği maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir.
            Kültürel Öğeler: Din, dil, örf, adet, gelenek, görenek, giyim-kuşam şekli, yemek çeşitleri, halk oyunları, düğün ve nişan törenleri, dini ve milli bayramlar.

KÜLTÜREL ÖĞELERİMİZİN ÇEŞİTLERİ:
1- Yemek Kültürü:
            Doğu Anadolu'da hayvancılık yapıldığı için et yemekleri yapılır. Karadeniz Bölgesi'nde mısır unu ve hamsili yemekler bolca yapılır. Zeytinciliğin çok yapıldığı Ege Bölgesi'nde zeytinyağlı yemekler yapılır. İç Anadolu'da unlu yiyecekler yapılır.
Yemekler
Yöreleri
Mantı
Kayseri
Leblebi
Çorum
Elma
Amasya
Kaymak
Afyon
İncir
Aydın
İskender Döner, İnegöl  köfte
Bursa
Kebap
Adana
Kayısı
Malatya
Dondurma
Kahramanmaraş

2- Halk Oyunları:
Halk Oyunu Adı
Bölgesi
Zeybek
Ege
Horon
Karadeniz
Halay
Güneydoğu Anadolu
Hora
Trakya
Bar (Atabarı)
Doğu Anadolu
Misket, Kaşık
İç Anadolu


ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARI (ATATÜRKÇÜLÜK):

            Atatürkçülük: Türk milletini siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda dünyadaki en ileri milletler seviyesine çıkarma hedefine Atatürkçülük denir.
            İnkılap: Toplumun yapısını ve düzenini iyileştirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denir.
            Atatürkçülüğün Amaçları:
1- Tam bağımsızlık ve güçlü bir Türkiye
2- Akıl ve bilimin öncülüğünde modern bir ülke
3- Toplumun refahını sağlama
4- Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma

            Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri:
1- Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur.
2- Atatürk tarafından belirlenmiştir.
3- Tüm ilkeler bir bütündür, birbirinden ayrılmazlar.
4- Tam bağımsızlık esastır.
5- Evrensel ve barışçıldır.
6- Taklitçi değildir.
7- Akılcı ve bilimseldir.
            Toplumsal Yaşam Ve Hukuk
İNKILAPLAR ÖNCESİ
İNKILAPLAR SONRASI
v Erkekler başına fes takıyordu.
v  Erkekler şapka takmaya başladı.
v Ölçü aletleri çağdaş milletlerden geridir.
v  Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.
v Soyadı yoktu. Adı yanına baba adı veya doğum tarihi yazılırdı. Bu durum karışıklıklara sebep oluyordu.
v  1934 yılında soyadı kanunu ile herkesin soyadı oldu.
v Türk kadınına seçme seçilme hakkı yoktur.
v  1930 yılında belediye, 1934 yılında milletvekili seçimlerine katılma hakkı verildi
v Kadın erkek eşit değildir.
v  1926 medeni kanun kabul edilerek kadın erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı.
v Arap harfleri kullanılıyordu.
v  1928 de yeni Türk harfleri kabul edildi. Millet Mektepleri açıldı.
v Kız çocukları mirastan az pay alırdı.
v  Mirasta kadın erkek eşitliği verildi.

            
Atatürk İlkeleri ve İlgili İnkılaplar :
            1- Cumhuriyetçilik: Halkın kendi kendini yönetmesidir. Halk seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.
            Cumhuriyetçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Ulusal Egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili seçim, seçme-seçilme hakkı bu ilkeyle ilgilidir.
            Cumhuriyetçilikle İlgili İnkılaplar:
*     Saltanatın Kaldırılması
*     Halifeliğin Kaldırılması
*     Cumhuriyetin İlanı
*     Siyasi Partilerin Kurulması
*     Kadınlara Seçme Seçilme Hakkı

            2- Milliyetçilik: Milletini sevmek, yüceltmek, birlik ve beraberliğin korunması için çalışmaktır.
            Milliyetçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Atatürk milliyetçiliği, ulusal bağımsızlık, dil birliği, ortak vatan bu ilkeyle ilgilidir.
            Milliyetçilikle İlgili İnkılaplar:
*      Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
*      Türk Dil Kurumu'nun kurulması
*      Kabotaj Kanunu
*      Harf İnkılabı
*      Tevhid-i Tedrisat Kanunu

            3- Halkçılık: Devletin siyasi, ekonomik, kültürel alanda halkın mutluluğu için çalışmalar yapmasıdır.
            Halkçılıkla İlgili Anahtar Kavramlar: Kanun önünde eşitlik, adalet, hak gibi kavramlar bu ilkeyle ilgilidir.
            Halkçılıkla İlgili İnkılaplar:
*      Soyadı Kanunu'nun Çıkarılması
*      Kadınlara Seçme Seçilme Hakkı
*      Kılık Kıyafette Yenilik
*      Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü
*      Aşar Vergisinin Kaldırılması

            4- Devletçilik: Devletin ekonomik hayatı düzenlemesi, fabrika, şirket açması, halkın ekonomik yönden rahat yaşamasını sağlamasıdır.
            Devletçilikle İlgili Anahtar Kavramlar: Ekonomi, devlet, ekonomik kalkınma, sanayi kavramları bu ilkeyle ilgilidir.
            Devletçilikle  İlgili İnkılaplar:
*      İzmir İktisat Kongresi'nin Yapılması
*      Sümerbank, Etibank gibi bankaların kurulması
*      Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması
*      Demir Yollarının yapılması
*      Şeker, Çimento Demir-çelik Fabrikalarının kurulması

            5- Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet kurumlarının ve kurallarının dini ilkelere göre değil; akla ve bilime dayandırılmasıdır.
            Laiklikle İlgili Anahtar Kavramlar: Din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık ve bilim kavramları laiklik ilkesi ile ilgilidir.
            Laiklikle İlgili İnkılaplar:
*      Saltanatın Kaldırılması 
*      Halifeliğin Kaldırılması
*      Tevhidi Tedrisat Kanunu
*      Medreselerin Kapatılması
*      Tekke Zaviyelerin Kapatılması
*      Anayasadan “devletin dini İslam’dır.” Maddesinin çıkarılması
            Not: 1937 yılında “laiklik ilkesi” anayasaya girmiştir.
            6- İnkılapçılık: Çağdışı kalmış toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişiklikler(yenilikler)’dir.
İnkılapçılıkla İlgili Anahtar Kavramlar: Yenilik, yenileşme, çağdaşlık kavramları inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir.                                                  Not: Tüm inkılaplar inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

            İNKILAPLARIN SINIFLANDIRILMASI
           
            Siyasi Alanda İnkılaplar:
*      TBMM'nin Açılması
*      Saltanatın Kaldırılması
*      Cumhuriyetin İlanı
*      Halifeliğin Kaldırılması
*      Siyasi Partilerin Kurulması

            Hukuk Alanında İnkılaplar:
*      Anayasaların Yapılması
*      Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi
*      Kadınlara Siyasi Haklar Verilmesi

            Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar:
*      Tevhid-i Tedrisat (Eğitim-Öğretim Birliği) Kanunu
*      Harf İnkılabı (Yeni Türk Harflerinin Kabulü)
*      Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
*      Türk Dil Kurumu'nun kurulması                                                      
            Toplumsal Alanda İnkılaplar:
*      Kılık Kıyafette Yenilik
*      Takvim Saat Ölçü ve Tartıda Yenilik
*      Soyadı Kanunu'nun Kabulü
*      Tekke Zaviyelerin Kapatılması

            Ekonomi Alanında İnkılaplar:
*      Aşar Vergisinin Kaldırılması
*      Çiftlikler ve Ziraat Okullarının Açılması
*      Teşvik-İ Sanayi Kanunu'nun Çıkarılması
*      İzmir İktisat Kongresi'nin Yapılması
*      Kabotaj (Denizcilik) Kanunu

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Adım Adım Türkiye ile ilgili gelen aramalar; 
5. sınıf sosyal bilgiler adım adım türkiye testi eğitimhane, adım adım türkiye soru cevap, 5.sınıf sosyal bilgiler adım adım türkiye slayt, 5.sınıf bölgemizi tanıyalım test, 5.sınıf sosyal bilgiler adım adım türkiye etkinlikleri, 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı, adım adım türkiye cevapları, 5.sınıf sosyal bilgiler ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri test, beşinci sınıf adım adım türkiyeYorum Gönder

 
Top