1

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ
            Ekonomik Faaliyetler İle İlgili Kavramlar:
            Enerji: Maddede olan ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güce enerji denir.
            İhracat (dış satım): Bir ülkenin ürettiği bir malı başka bir ülkeye satmasına ihracat denir.
            İthalat (dış alım): Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ithalat denir.
            Ticaret: Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım etkinliğine ticaret denir.
            Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyet denir.                                           

EKONOMİK FAALİYETLER ŞEMASI

Coğrafi Özellik ile Ekonomik Faaliyet İlişkisi:
            Tarım: Kıyı ovalar, düzlük alanlar ve akarsu vadilerinde yapılır.
            Küçük ve Büyükbaş Hayvancılık: Baharda yeşeren otlaklar, yazın yağış alan alanlar, akarsu boyları ve kıyılarda yapılır.
            Arıcılık: Çam ormanları ve meyve bahçeleri olan yerlerde yapılır.
            Balıkçılık: Deniz, akarsu ve göllerin bulunduğu yerlerde yapılır.
            Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler:
            1- İlgi ve yetenekler 2- İstekler 3- Cinsiyet ve fiziksel özellikler 4- Aile ve çevrenin etkisi         5- Meslek hakkında bilgi sahibi olmak.
Bölge Adı
Ülke Ekonomisine Katkısı
Karadeniz
---  Bölgede tarım alanı azdır.
---  Çay, mısır, tütün ve fındık yetiştirilir.
---  Çay ve fındık sadece Karadeniz'de yetiştirilir ve ihraç edilir.
---  Zonguldak Türkiye'nin tek taş kömürü havzasıdır.
---  Kastamonu ve Artvin'de bakır çıkarılır.
Akdeniz
---  Tarım, turizm ve endüstri alanında katkısı vardır.
---  Pamuk, mısır, turunçgiller, yerfıstığı, susam, muz, sebzeler yetiştirilir.
---  Turizm önemli faaliyettir.
Marmara
---  Doğal ve beşeri ortamın iyi olması ekonomiyi çeşitlendirmiştir.
---  Bölgeye iç göçler olmuş, bölgenin nüfusu artmıştır.
---  Sanayi kuruluşlarının yarısı buradadır.
---  Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday üretilir.
Ege
---  Endüstri kuruluşları çoktur.
---  Zeytin, Üzüm, Haşhaş, Tütün İncir yetiştirilir.
---  Krom madeni Muğla, Denizli, Kütahya'da çıkarılır.
Güneydoğu Anadolu
---  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ülke ekonomisine en büyük katkısı petroldür. Batman Siirt Adıyaman civarında petrol çıkarılır.
---  Kırmızı mercimek üretiminde birinci sıradadır.Yorum Gönder

 
Top