0

Allah (c.c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”
1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir?
  a) Peygamber  b) Veli    c) Nebi   d) Resul
  
    2- Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  yanlış bir bilgidir?
      a) Çalışarak peygamber olmuşlardır.   
      b) Allah’tan vahiy getirmişlerdir.
      c) Vahyi insanlara ulaştırmışlardır.
  d) İnsanlara örnek olmuşlardır.
  
3- Kendisine yeni bir kitap verilen ve yeni bir din kurmakla görevlendirilen Peygamberlere ne denir?
  a) Resul       b) Nebi           c) Evliya        d) Şeyh
  
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed'e kadar olan bütün peygamberler hep aynı amaç için çaba göstermiştir.
4- Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin amaçlarından biri olamaz?
a)İnsanların ahlaklı yaşaması için çaba göstermek.
b)Kendisine inanan insanlara geniş ayrıcalık tanımak.
c)İnsanlara Allah'ın isteklerini hatırlatmak.
d)Yaşamış olduğu toplumda adalet ve barışı sağlamak.

5- Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) İlk Peygamber ve İnsan Hz. Âdem’dir.
  b) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
  c) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir.
  d) Allah’ın gönderdiği toplam Peygamber 25’tir.
  
“İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir.  İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.”
6- Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir?
  a)  Sıdk    b) Emanet    c) İsmet        d) Tebliğ
  
“Bir topluma önderlik etmek, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirmek zor bir iştir. Böyle zor bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır.”
7- Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir?
   a) Ismet       b) Fetanet     c) Sıdk        d) Tebliğ
  
8- Peygamberimizin ‘dinin direğidir‘dediği ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
    a) Namaz      b) Oruç       c) Hac  d) Zekat
  
9- Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Sübhaneke              b) Fatiha
   c) Fil Suresi               d) Zammı sure
  
10- Su bulunmadığı durumlarda temiz toprakla alınan abdest aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Gusül                b) Teyemmüm  
  c) Abdest              d) Hiçbiri

11- Ağza ve burna su vererek bütün vücudu hiç kuru bir yer kalmaksızın yıkamaya ne denir?
  a) Teyemmüm                b) Namaz Abdesti
  c) Gusül (Boy) Abdesti      d) Hepsi
  
12- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir?
 a) Ağza su alıp temizlemek    
 b) Buruna su alıp temizlemek
 c) Bütün vücudu yıkamak    
 d) Başı mesh etmek
  
13- Aşağıdakilerden hangisi namazı abdesti bozan durumlardan değildir?
   a) Uyumak         b) Tuvalet ihtiyacını yapmak   
   c) Hapşırmak      d) Bayılmak
  
Dinimiz; birlik, beraberlik ve dayanışmayı tavsiye eder. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Günde beş defa bir araya gelen Müslümanlar birbirilerinin sevinç ve üzüntülerinden haberdar olurlar. Birbirilerinin manevi desteği ile moral bulurlar. Bilmediklerini öğrenme fırsatı bulur. Aralarında dayanışma ve kaynaşma gerçekleşir.
14- Yukarıda söz edilen durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Teyemmüm yapmak   b) Abdest almak
  c) Dua etmek                d) Cemaatle namaz kılmak
  
15- Aşağıdaki durumlardan hangisinde hem namaz hem de abdest bozulur?                     
 a) Namaz kılarken bir şey yiyip içersek
 b) Namaz kılarken yanımızdaki duyacak kadar
      gülersek                                                 
 c) Namaz kılarken yalnız kendimiz duyacak kadar
     gülersek             
 d) Namaz kılarken konuşursak

“Ey iman edenler! Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başınızı mesh ediniz, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayınız."
16- Bu ayet doğrultusunda hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
  a) Yüzü yıkamak                      b) Ayakları yıkamak
  c) Burna su vermek                 d) Başı mesh etmek
17- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
   a) Başı mesh etmek          b) Ayakları yıkamak
   c) Yüzü yıkamak                d) Ağza su vermek

18- Sabah, öğle, akşam ve yatsı namazlarının rekatlarının sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Sabah:4 - Öğle:12 - Akşam:5 - Yatsı:13
  b) Sabah:2 - Öğle:10 - Akşam:3 - Yatsı:10
  c) Sabah:4 - Öğle:10 - Akşam:5 - Yatsı:13
  d) Sabah:2 - Öğle:12 - Akşam:3 - Yatsı:10

19- Bayram namazı bir yıl içinde  kaç defa kılınır?
   a) 1            b) 2        c) 3          d) 4

  I- Niyet etmek
  II- Yüzü mesh etmek
  III- Kolları mesh etmek
  IV- Besmele çekmek

20- Yukarıdakilerden hangileri teyemmümün farzlarındandır?
    a) Yalnız I                b) I ve II

    c) I,II ve III           c) HepsiYorum Gönder

 
Top