0

“Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner.” (Fussilet Suresi, 30-31. Ayet)
1- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
  a) İçlerinden iyileri ve kötüleri de vardır.
  b) Gözle görülemeyen varlıklardır.
  c) Günah işlemezler.
  d) Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.

“Kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmekle görevli olan melektir.”
2- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cebrail    b) Azrail    c) İsrafil       d) Mikail

“Yağmur, kar gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir.”
4- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cebrail      b) Azrail    c) İsrafil       d) Mikail

“Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitar,10)
5- Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kiramen Katibin                    b) Hafaza Melekleri
c) Münker –Nekir                     d)  Vahiy kâtipleri

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi 56. Ayet)
7- Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez?
   a) Öz ateşten yaratılmışlardır.                    
   b) Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır.           
   c) Cinlerden bazıları Hz. Muhammed’i dinlemiştir.    
   d) Uzun mesafeleri kısa zamanda alabilirler.

“Her canlının bir sonu olduğu gibi yaşadığımız evrenin de bir sonu vardır.”
8- Dünya hayatının son bulmasına ne denir?
  a) Ahiret    b) Mahşer   c) Mizan    d) Kıyamet
  
9- Aşağıdaki melekler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 a) Melekler gözle görülmezler                                                      
 b) Melekler geleceği bilirler.                                                       
 c) Meleklerin cinsiyetleri yoktur.       
 d) Melekler Allah’ın emirlerine aynen uyarlar.
  
10- Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan, sünnet namaz aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İkindi    b) Sabah c) Teravih     d) Cenaze

11- Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir?
  a) Cebrail     b) Mikail     c) Azrail      d) Rıdvan

Peygamberimiz (s.a.v) ve Cebrail her sene ramazan ayında bir araya gelmişler ve Kuran’ın o zamana kadar inen ayetlerini baştan sona kadar karşılıklı olarak okumuşlardır. Bugün bizim toplumumuzda da, özellikle ramazan ayındabirkaç kişi veya daha kalabalık bir topluluk, camilerde yada evlerde bir araya gelerek Kuran’ı bu şekilde karşılıklı okumaktadırlar. Bu şekilde hem Kuran hatmedilmiş olmakta, hem de Peygamberimizin bir sünneti yaşatılmaktadır.
12- Kuran’ın yukarıda anlatıldığı şekilde karşılıklı okunmasına ne ad verilir?
  a) Hatim   b) Hafız    c) Mukabele    d) Cüz

13. Oruç tutmak için gece kalkılıp yenen yemeğe ne denir?
  a) Sahur       b) İmsak       c) İftar     d) Fidye

Hz. Muhammed (s.a.v.):“Herhangi biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin ve bağırıp çağırmasın. Eğer biri kendisine sataşırsa hemen “Ben Oruçluyum desin” demiştir.
14- Yukarıdaki hadis çerçevesinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak doğru olmaz?
 a) Oruçlu iken bağırıp çağırmamalıyız
 b) Oruçlu iken zor durumda kalınca yalan
     söylenebilir.
 c) Oruçlu iken arkadaşlarımızla kavga etmemeliyiz
 d) Oruçlu insan kötü sözler söylememelidir
  
15- Peygamberimizin oruçla ilgili "Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa, Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur." hadisinden çıkarılabilecek en doğru yargı hangisidir?
 a) Kötü söz ve davranış kişiyi alçaltır.  
 b) Oruçlu sadece yeme içme gibi bedensel
     ihtiyaçlardan değil; her türlü kötü söz ve
     davranışlardan da uzak durmalıdır.
 c) Allah kötü söz söyleyenleri sevmez.
 d) Yapılan kötülükler oruçla bağışlanacaktır.

 16- Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin oruç tutması için gereken şartlardan biri değildir?
  a) Akıl     b) Zenginlik    c) Ergenlik    d) Sağlık
  
17- Oruç tutamayan yaşlıların ve iyileşme ümidi bulunmayan hastaların tutamadıkları her gün için fakirlere verdikleri bir günlük yemek bedeli olan paraya ne ad verilir?
   a) Fitre      b) Zekat       c) Sadaka       d) Fidye
  
18- Akşam vakti oruç açtığımız zamana ne denir?
   a) Sahur      b) İmsak     c) İftar     d) Teravih

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara-183)
19- Yukarıda ki ayete göre oruçla ilgili hangisi söylenemez?
  a) Oruç farz bir ibadettir
  b) Oruç Allah’a karşı gelmemizi engeller
  c) Oruç sadece Hz. Muhammed’e farz kılınmıştır
  d) Oruç ibadeti önceki dinlerde  de vardır
  
  Ali: Kutsal kitabımız Kuran, ramazan ayında
          indirilmeye başlamıştır.
  Hasan: Kadir Gecesi Ramazan ayındadır.
  Hamza: Ramazan ayı oruç ayıdır.
  Enes: Peygamberimiz Ramazan ayında doğmuştur.

20- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
  a) Enes          b) Hamza      c) Hasan       d) AliYorum Gönder

 
Top