0

A-Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.(20 puan)
“Kervansaray—preveze zaferi—Osman Bey—Devşirme
Sadrazam—Göç—Haçlı—İznik—Malazgirt—Orhan Bey—Yeniçeri—“
1)     Osmanlı Devleti ismini kurucusu olan ………………………………’den almıştır.
2)    İlk Osmanlı medresesi …………………………………’te açılmıştır.
3)    ………………………………, Akdeniz’in bir Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır.
4)    İnsanların  ekonomik, toplumsal, siyasi ve doğal nedenlerle yer değiştirmesine ………..…………………denir.
5)    …………………………  padişaha bağlı devletten sürekli maaş alan askerleridir.
6)    1071 yılında meydana gelen………………….………...savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 
7)    …………………….……Seferlerinin siyasi amaçlarından bir tanesi Türkleri Anadolu’dan atmaktır.
8)    Osmanlıda gayrimüslüm çocukların ailelerinden alıp Türk ve müslümanlaştırıldığı sisteme………………………………..sistemi denir
9)    Padişahtan sonra en yetkili divan üyesi……………………………….’dır
10)  Selçuklular döneminde yol kenarlarında kurulan…………………………………….’ların amacı ticareti geliştirmektir                 
                       
B) Aşağıdaki testleri çözünüz.(14x5=70 Puan)

SORU-1 )  Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;
·   Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması
·   Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
·   İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması
Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?
A) Sinop                                         B) Bursa
C) Ağrı                                          D) Iğdır

SORU 2)   Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir? 

 A)  Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı                        
 B)  İstanbul Boğazı Türklerin eline geçti
 C)  İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu        
 D)  Osmanlı Devleti sona erdi

SORU 3) DNA hasarlarının onarımı adlı çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından ABD’ye gitmiş ve çalışmalarına bu ülkede devam etmiştir.
Buna göre Aziz Sancar’ın yaptığı göç hangisidir?
A) Beyin göçü
B) Siyasi göç                                            
C) Mevsimlik göç
D) İç göç
  
Soru 4)  Türkler tarih boyunca Anadolu’da birçok;
 
I. Medrese   II. Şifahane   III. Kale   IV.Kervansaray       inşa etmişlerdir.

  Bu mekânların yapılış amaçları, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

I
II
III
IV
A)
Eğitim
Ticaret
Sağlık
Savunma
B)
Savunma
Sağlık
Ticaret
Eğitim
C)
Eğitim
Sağlık
Savunma
Ticaret
D)
Sağlık
Savunma
Ticaret
Eğitim
  

SORU-5)   
Babasının hangi cevabı ben diline örnektir
A) “Şaşırmadım! Çünkü hiç çalışmıyorsun!”
B) “Daha çok çalışıp, ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum.”
C) “Sana bundan sonra oyun ve TV yasak! Sürekli ders çalışacaksın!”
D) “Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim

SORU 6) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da bir çok beylik ve devlet kuruldu.Bu beyliklerden biri de İzmir  ve çevresinde kurulan Çaka Beyliği’dir.
Buna göre Çaka Beyliği’ni diğer Türk beyliklerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İlk Türk-İslam beyliği olması
B)  Tarihteki ilk Türk denizci beyliği olması                                      
C)  Anadolu’daki siyasi birliği sağlayan ilk devlet olması
D)  Haçlılardan Kudüs’ü geri alması

SORU 7) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın “eğitimi geliştirmek” için yaptığı çalışmalardan biridir?

A)Köylülere arazi dağıtılması      B)Medreseler açılması C)Kervansaraylar yapılması       D)Tersaneler açılması

SORU 8) Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu’da ikinci kurulan beyliklerden değildir?
A) Karamanoğulları        B) Danişmentliler         
C) Germiyanoğulları        D) Saruhanlılar
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bizans’ın saldırı gücü kırılmıştır.
B) Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
C) Bizans Türkleri Anadolu’dan atmıştır
D) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona ermiştir. 

SORU 10) 
SORU 11) Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu yazın turizm bağlı olarak artar?
A)Hakkari                                 B)Kars
C)Mardin                                  D)Antalya

SORU  12) 
Savaş
Yılı
Sonuç
Önemi
Malazgirt
1071
Zafer
Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
Pasinler
1048
Zafer
Anadolu’nun fethi için ortam hazırlanmıştır
Miryokefalon
1176
Zafer
Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır.

Yukarıdaki Türk tarihi savaşları tablosundan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?
A) Malazgirt Savaşı’nda hangi devletler savaşmıştır?   
B) Pasinler Savaşı’nın sonucu ne olmuştur?
C) Zaferle sonuçlanan savaşlar hangileridir?                   
D) Miryokefalon savaşı kaç yılında olmuştur?   

SORU 13) Haçlı Seferlerinin dini yönünü oluşturan ve haçlıların ele geçirmeye çalıştığı kutsal şehir neresidir?
 A)Roma                       B)İznik
C)Kudüs                      D)Mekke

SORU 14) 
Ø  Malabadi Köprüsü
Ø  Yağıbasan Medresesi
Ø  Mama Hatun Külliyesi
Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri döneminden kalan yukarıdaki eserlerin hangi devlet tarafından yaptırıldığı hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?


MALABADİ
KÖPRÜSÜ
YAĞIBASAN MEDRESESİ
MAMA HATUN KÜLLİYESİ
A)
Saltuklular
Danışmendliler
Mengücekliler
B)
Danışmendliler
Artuklular
Mengücekliler
C)
Saltuklular
Artuklular
Danışmendliler
D)
Artuklular
Danışmedliler
Saltuklular

SORU 15-)  Anadolu’da kurulan ilk Türk  beyliklerini yazınız.  
(Malazgirt zaferinden sonra kurulanlar)(10 Puan)

1)……………………….

2)……………………….

3)………………………

4)………………………

5)………………………


                                              BAŞARILAR DİLERİM J
                                      SERHAT SEVGİN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİYorum Gönder

 
Top