0

S.1-Toplumda yaygın olan aşağıdaki ifadelerden hangi­si İslam’ın kader anlayışına uygundur?
        A)  Kader utansın.   B) Kader mahkûmuyum.   
C) Emeksiz yemek olmaz. D) Alın yazım böyleymiş?

S.2-“Komşu komşunun külüne muhtaçtır. “Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
       A)  Akraba ve kardeş hakkı gözetilmelidir.            
B) Anne ve baba hakkı gözetilmelidir.
       C) Komşu hakkı gözetilmelidir.                              
D) Kul hakkı gözetilmelidir.

  S.3- “Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat,19) ayette verilen mesaj hangisi­dir?
       A)  Yoksul olmak dinimizin hoş gördüğü bir durumdur.   
B)  Zengin olanlar muhtaç olanlara yardım etmelidir.
       C) Yoksulluk tembel insanların halidir.                             
D) Her Müslüman zengin olmalıdır.

  S.4-“Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya para­sının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahipleri­ne vermesidir”. Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir?
       A) Hac                                   B) Sadaka                                       C) Zekat                                   D) Kurban

  S.5-Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamların­dan biri değildir?
A) Artma                         B) Güvenme                                    
C) Çoğalma                       D) Arınma

   S.6-Aşağıdakilerden hangisi zekât vermekle yükümlü olan kişi de bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
      A)  Müslüman olmak                   B) Akıllı olmak                     C) Zengin olmak               D) Sağlıklı olmak

   S.7-“Oturulan ev,evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve……için zekat verilmez”. boşluğa hangisinin gel­melidir?
       A)  Toprak Ürünleri          B) Sahip Olunan Madenler     
C) Binek Olarak Kullanılan Araç    D) Ticaret Malı

   S.8-“Bir insanın, sadece Allah rızası için yap­tığı her türlü yardım ve iyiliktir.” Verilen bu tanım hangi İbadete aittir?
          A) Hac                    B) Sadaka                
C) Zekat                                        D) Fitre
                         
   S.9- “Ramazan ayına ait bir ibadettir. Evdeki kişi sayısınca verilir. Miktarı bir günlük yiyecek masrafı kadardır.”
Verilen bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisi­ne aittir?
A) Zekat                         B) Kurban                
C) Sadaka-i cariye                    D) Fıtır sadakası

   S.10-Aşağıdakilerden hangisi zekat verirken dikkat edil­mesi gereken hususlardan biri değildir?
        A)  Gösterişten uzak bir şekilde verilmelidir.              
B) Verirken besmele çekilmelidir.
        C) Veren kişi, gurur ve kibire kapılmamalıdır.           
D) Sadece Allah rızası için verilmelidir.

   S.11-Hac ibadetini yerine getirirken yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
        A)  Sa’y yapmak                 B) Arafatta vakfe yapmak              C) Kabeyi tavaf etmek          D) İhrama girmek

  S.12-Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getir­menin amaçlarından biri değildir?
      A)  Allah’ın emrini yerine getirmek                  
B) Allah’ın rızasını kazanmak
      C) Kutsal toprakları görmek                             
D) Müslümanlarla birlik olmak

  S.13-Hac ve umre ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bil­gi yanlışı yapılmıştır?
        A)  Hac farz, umre ise sünnettir.                                    
B) İkisinde de kurban kesme vardır.  
       C) Umre hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.      
D) Hac’da Arafatta vakfe vardır. Umre de ise yoktur.

  S.14-“İbadetler yapılışları bakımından üçe ayrılır. Bunlar be­denle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdir”.Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle ya­pılan bir ibadettir?
A) Hac                         B) Zekat                        
C) Fitre                           D) Sadaka-i cariye

  S.15-Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinde, Arafat’ta vakfe yapma zamanının başlangıcıdır?
       A)  Kurban bayramının birinci günü öğleden önce       
B) Arefe günü sabah namazından önce
       C) Ziyaret tavafından hemen sonra                                
D) Arefe günü öğleden sonra

   S.16-Hacer’ül-Esved’in hizasından başlaya­rak Kabe etrafında yedi kez dönmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavaf                             B) Sa’y                           
C) Vakfe                                D) Şavt

  S.17-Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile ilgili bir yargıdır?
       A)  İnananların kardeş olduğu düşüncesini verir.          
B) Kişi kulluk görevini yerine getirmiş olur.
       C) Allah’a şükür ifadelerinden biridir.                          
D) Allah’a bağlılığın göstergelerindendir.

   S.18-“Hac ibadetinde, Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su arayışının sembolik olarak canlandırılması olup Mekke’deki Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmekle gerçekleştirilir”. Bu bilgiler kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
A) Tavaf                             B) Sa’y                                 
C) Şavt                          D) Vakfe
   S.19-“Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret edilmesidir. “Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Umre                             B) Kurban                            C) Hac                              D) Tavaf
    S.20- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından birisidir?
A) Şavt                              B)Ziyaret Tavafı                    
C) Şeytan Taşlama             D) Sa’y


Not :1-isim ve numaranızı yazınız   2-Sınav Süresi 35 Dakikadır.     3- Her Soru 10 Puandır.   BAŞARILAR DİLERİM.Yorum Gönder

 
Top