0

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE GENEL ÖNERİLER

Ø Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuğunuzdan yaşına uygun davranışların tümünü yerine getirmesini beklemeyin.

Ø Çocuğunuza değil, “davranışına” karşısınız, dolayısı ile çocuğunuza aptal, tembel gibi onu aşağılayıcı sözler söyleyip kırmayın. Unutmayın siz “çocuğunuza değil onun istenilmeyen davranışına” karşısınız. Sözleriniz davranışa hitap etsin, benliğine değil.

Ø Beklentilerinizi kesin olarak ona iletin. Kabul etmeyeceğiniz davranışların ne olduğunu, bunları yaptığı takdirde ne sonuç uygulayacağınızı kesin bir dil ile çocuğa belirtin.

Ø Olumlu davranışını sözel olarak ödüllendirin. Bu iyi davranış olasılığını arttıracaktır.

Ø Hazırlıklı olun. Siz çocuğunuzu herkesten daha iyi biliyorsunuz. Eğer bir olay çocuğunuza sorun oluşturacaksa, onu bu olaya önceden hazırlayın ya da bu olayı yaşamasını engelleyin.

Ø Düzen sağlayın. Rutinler, programlar, kurallar düzen sağlayıcıdırlar.

Ø Ona yapması gereken işleri rica ederek söylemeyin.

Ø Duygularını tanımlayın. DEHB çocuklar duygularıyla başa çıkamazlar. Duyguları karşısında ne yapacaklarını bilemez, çoğu kez çaresiz davranırlar. Siz onun duygularını adlandırarak bu duyguları açığa çıkarmış olursunuz ve niçin böyle hissettiğini ona anlatmış olursunuz.

Ø Çocuğunuza olumsuz eleştiri yöneltmekten kaçının. Eleştiri bir şeyi halletmeyeceği gibi çocukta öfke, nefret ve intikam hisleri yaratır. Daha kötüsü, çocuk kendini ve başkalarını suçlar olur. Kendine güveni azalır. Dolayısı ile olumsuz eleştiri hem işe yaramaz hem de bir takım olumsuz davranışların başlangıcı olur. Olumlu eleştiri: var olan durumda ne yapmalı? Sorusunu cevaplamalıdır. Örneğin: Çocuk eğer bir dersten ikinci kez kırık almışsa, babasının ona “bu zorluk çektiğin derste sana nasıl yardımcı olalım”  demesi doğrudur. “Sen tembel bir çocuksun hep kırık not alıyorsun” demesi yanlıştır.

Çocuğunuzla özel zaman geçirin. Onun tadına varın. Bu davranışınız onu mutlu edecek, öz saygısını arttıracaktır.
Yusuf Can SEVİMLİ / Özel Eğitim Öğretmeni Yorum Gönder

 
Top