0

MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK’ÜN HAYATI
     Mustafa ,1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey’dir. Ali Rıza Bey, önce memurluk yapmış sonra da memurluktan ayrılarak kereste ticaretiyle uğraşmıştır.
     Mustafa daha 5-6 yaşlarındayken üstün zekasıyla herkesin dikkatini çekmiştir. Bu yüzden okula erken başlamıştır. Önce annesi Zübeyde Hanım’ın isteği üzerine mahalle mektebine sonra da babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokuluna gitmiştir. Mustafa daha küçük yaşında babası Ali Rıza Bey’in ölümü üzerine annesi ve kızkardeşi Makbule’yle dayısının çiftliğine yerleşerek eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.Mustafa’nın eğitimine ara vermesine üzülen annesi Zübeyde Hanım tekrar çocuklarını alarak Selanik’e geri dönmüştür. Mustafa yarıda kalan öğrenimini  tamamlayarak sırasıyla:
     *Selanik Sivil Ortaokulu (Selanik Mülkiye Rüştiyesi)
     *Selanik Askeri Ortaokulu (Askeri Rüştiye)àBu okulda Matematik öğretmeni ona “Kemal “ adını vermiştir.
     *Selanik Askeri Lisesi (Manastır Askeri İdadisi)
     *İstanbul Harp Okulu
     *İstanbul Harp AkademisiàBuradan kurmay yüzbaşı  rütbesiyle mezun olmuştur.
     Mustafa Kemal’in bundan sonraki hayatı ülkesi  için çalışarak geçmiştir. Trablusgarp,Balkan Savaşları,Çanakkale Savaşlarına katılmıştır.Birinci Dünya Savaşı sonunda  Osmanlı Devleti yenik düşmüş sayılınca Mustafa Kemal bu duruma boyun eğmeyerek 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.Daha sonra Amasya,Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yapmıştır.Türk halkının ve Mustafa Kemal’in büyük mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı kazanılarak düşman devletler yurdumuzdan atılmıştır.Mustafa Kemal ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çalışmalara devam etmiştir.Birçok yenilikler yapmış,Türk halkı onun sayesinde birçok hak ve hürriyete kavuşmuştur. Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla kendisine “ATATÜRK” soyadı verilmiştir.
     Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının başlarında Yalova’da bulunduğu sırada hastalanmıştır.Tedavisi ilk önce olumlu sonuç vermiştir.Ancak tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yolculuk, hastalığının artmasına neden olmuştur.Kurtulması için yapılan çabalar sonuç vermeyince İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda,10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe aramızdan ayrılmıştır.Bu haberle yalnız Türk milleti değil ,bütün dünya yasa bürünmüştür.Atatürk’ün tabutu önce Ankara Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabre konmuştur.Daha sonra Ankara’da yaptırılan Anıtkabir’e getirilmiştir.
AŞAĞIDAKİ TARİHLERİ UNUTMA!
19 Mayıs 1919 à Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
23 Nisan 1920 à Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
29 Ekim 1923  à Cumhuriyetin ilan edilmesiYorum Gönder

 
Top