0

TEKİL İSİM
Görüntüsü tekil isim gibi olmasına rağmen, aynı türden birden fazla varlığı ifade edebilen isimlerdir. Adından anlaşılacağı üzere, bu isimler topluluk ifade eder. Bir isim “-lar / -ler” çoğul ekini almamasına rağmen, çok sayıda varlığı ifade edebiliyorsa, ona topluluk ismi denir.Örnek: ordu, demet, orman, takım, ekip, deste, sürü…

NOT: Topluluk isimleri de bazen çoğul eki alabilir; fakat bu onların topluluk ismi olma özelliklerini değiştirmez.

Örnek: – Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! – Dağın yamacında sürüler dolanıyor.


ÇOĞUL İSİM
Birden fazla varlığı, nesneyi, kişiyi, eşyayı veya kavramı ifade eden ve mutlaka “-ler/-lar” çokluk ekini almış olan isimlere çoğul isim denir. Çoğul isimler, aynı türden birden fazla varlığı kapsayan ve adından anlaşılacağı üzere “çokluk” ifade eden isimlerdir. Örnek: öğrenciler, evler, çiçekler, insanlar, dostluklar, halılar… 

NOT: Dünyada yalnızca bir tane bulunan bazı kelimeler çokluk eki alamaz. 

Örneğin “gökyüzü” kelimesine çoğul eki getirerek “gökyüzüler” diye bir kelime türetmek yanlıştır.


TOPLULUK İSMİ
Bir isim, eğer yalnızca bir varlığı, nesneyi, kişiyi, eşyayı veya kavramı karşılıyorsa, ayrıca “-lar/-ler” çokluk ekini almamışsa bu kelime tekil isim olarak adlandırılır. Yani bu isimlerin, belirttiği varlık grubundan yalnızca bir tanesini göstermesi gerekir. Adından anlaşıldığı üzere “teklik” ifade eder. 

Örnek: kalem, insan, bulut, çiçek, başarı, dostluk, kapı, ödev…Yorum Gönder

 
Top