0

3.SINIF IŞIK VE SES KONUSU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Doğru - Yanlış Etkinliği(20p)

(    )Ay doğal ışık kaynağıdır.
(    )Fazla ışık daha iyi görmemizi sağlar.
(    )Karanlıkta varlıkları göremeyiz.
(    )Sivrisineğin sesi işitme kaybına neden olur.
(    )Uzun süre kulaklıkla ve yüksek sesle müzik dinlemek kulak sağlığını olumsuz etkiler.
(    )Dalga sesi veya rüzgar sesi doğal ses kaynaklarıdır.
(    )İnsanlar müzik aletlerini çalınca doğal ses çıkarmış olurlar.
(    )Güneş en büyük ışık kaynağıdır.
(    )Meşale en son icat edilen ışık kaynağıdır.
(    )Bir kaynaktan çıkan ses dalgalar halinde yayılır.

Boşluk Doldurma Etkinliği(20p)

ışık
doğal
şiddeti
Titreşmesi

güneş
dalgalar
yapay
artar
İnsan kulağı
ay

1.Görme olayında……………………gereklidir.
2.Ses kaynakları da …………………ve………………… olmak üzere ikiye ayrılır.
3.Kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti…………..
4.Ses cisimlerin ………………………sonucu oluşur.
5.Uzaklığa göre sesin…………………………değişir.
6.Her sesi…………………………………………işitemez.
7.Dünyamızın en büyük ışık kaynağı ……………………………tir.
8.Ses,suda oluşan ……………………………gibi etrafa yayılır.
9…………………ışık kaynağı değildir.

Çoktan Seçmeli Sorular Etkinliği(60p)

1.Çevremizi net bir şekilde görebilmemiz için hangisinin olması gerekir?
a. Işık        b.Ses        c.Renk

2.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Aydınlık ortamda görme daha nettir.
b.Işık miktarı azalınca görme kolaylaşır.
c.Geceleri gün ışığı olmadığı için doğal ışık kaynakları kullanılır.

3.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a.Güneş – Doğal ışık kaynağı
b.Ampul – Yapay ışık kaynağı
c.Ay – Doğal ışık kaynağı

4.”Öğrenciler tenefüs zili çalınca koşarak bahçeye çıktı.” Cümlesinde öğrencileri harekete geçiren durum nedir?
a.Öğretmenin sesi                    b.Kuş sesi
                      c.Zil sesi

5.  I.Aşırı ışıklı ortam gözlerimize zarar verir.
    II.Az ışıklı ortamlarda varlıkları çok net göremeyiz.
   III.İşitmenin olması için ses gereklidir.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a.I ve III           b.I ve II        c.I,II ve III 

6.Aşağıda ışık için verilenlerden hangisi doğrudur?
a.Bir cisim ışık olmadan da görülebilir.
b.Işık,cisimleri görmemizi sağlar.

c.Işık arttıkça aydınlatma azalır.Yorum Gönder

 
Top