0

A. Aşağıdaki cümlelerde boş kalan yerlere uygun kelimeleri yazın.
Göz- doğal- yapay-dalgalar-görme- ses-yapay-ay-korna-mikrofon
1. Doğada kendiliğinden var olan ışık kaynaklarına…………….….ışık kaynağı denir.
2. ………………………….. ışık enerjisi ve sağlıklı gözler ile gerçekleşir.
3. ………………. görme duyusu organımızdır.
4. …………………. aydınlatılmış bir cisimdir.
5. Araba farı …………………… ışık kaynağıdır.
6. Cisimler titreşim sonucunda ………………… çıkarır.
7.Sesin şiddetini artırmaya yarayan araca …………………………. denir.
8.Uçağın sesi ………………ses kaynağına örnektir.
9. Yapay seslere ……………..örnek verilebilir.
10.Ses ……………….. halinde her yere yayılır.

B. Aşağıda tabloda verilen kelimelerin karşılarına uygun olanı işaretleyin.

Yapay ışık
Doğal ışık
Yıldız


Fener


Meşale


Şimşek


Mum

                   


Yapay ses
Doğal ses
At sesi


Zil sesi


Islık sesi


Saat sesi


Bebek sesi

C. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazın.
1. (       ) Evlerimizde kullandığımız lambalar doğal ışık kaynağıdır.
2. (       ) Bir kaynaktan çıkan ses her yönde yayılır.
3. (       ) İnsanların yaptığı ses kaynakları doğal ses kaynağıdır.
4. (       ) Ses havada dalgalar halinde yayılmaz.
5. (       ) Sesin kaynağından uzaklaştıkça sesi duymamız zorlaşır.
6. (       ) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
7.(       ) Dalga sesi doğal ses kaynağıdır.
8.(       ) Gece karanlık olduğu için her şeyi göremeyiz.
9.(       ) Cisimleri görebilmemiz için gözlerimiz yeterlidir.

10.(       ) Güneş en önemli doğal ışık kaynağımızdır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-Hangi hava olayı katı maddelere örnektir?
a) Dolu 
b) Yağmur
c) Sis

2- Akışkan olma özelliği hangi maddeler için geçerlidir?
a) Katı-sıvı
b) Gaz-sıvı
c) Gaz –katı

3-Hangisinin tadına bakmak tehlikeli değildir?
a) Ağaç yaprağı
b) Çimen
c) Çilek

Kırılgandır
Opaktır
Parlaktır
Pürüzsüzdür
4-Yukarıdaki özellikler hangi madde için olabilir?
a) Pencere camı
b) Güneş gözlüğü camı
c) Ayna

5- Hangisinde verilenlerin tamamı tatma duyusuyla algılanabilir?
a) Sertlik –yumuşaklık-esneklik
b) Tatlılık-acılık-ekşilik
c) Kırılganlık-renk-koku

6-  Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabı tamamen doldurur?
a) Hava
b) Tuz
c) Şeker

7- En önemli ısı ve ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ay
b) Güneş
c) Yıldız

8- Işığın nasıl olduğu ortamlarda varlıkları net olarak göremeyiz?
a) Az
b) Çok
c) Yeterli

9- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
a) Ampul
b) Meşale
c) Ateş Böceği

10-  Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdeğildir?
a) Yıldız
b) Ayna
c) Trafik Levhaları

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sesin şiddeti ile uzaklık arasında bir ilişki vardır.
b) Bazı hayvanlar insanların duyamadığı sesleri duyabilirler.
c) Her sesi rahatlıkla duyabiliriz.

12-Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
a) Gök gürültüsü
b) Flüt sesi
c) Kuş sesi

13-‘Ses ……………sonucu oluşur’ cümlesinde noktalı yere ne yazılmalıdır?
a) gürültü
b) vurma
c) titreşim

14- Dünya’mızın uydusu olan Ay ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
b) Dünya’nın uydusudur.
c) Doğal ışık kaynağıdır.

15-Sesin hangi özelliği sesi duymamızı sağlar?
a) Kalitesi
b) Şiddeti
c) Titreşimi

16- Aşağıdakilerden hangisini kulak sağlı-ğımızı  korumak için yapmamalıyız ?
a) Şiddetli seslerin bulunduğu ortamlarda bulunmamak.
b) Kulaklıkla uzun süre müzik dinlemek.
c) Yüksek sesle konuşmamak.

17- Aşağıdakilerden hangisi için ‘‘kokusuz ve renksiz’’ nitelemesi yapılır?
a) Meyve suyu
b) Parfüm
c) Su

18- Gözlerimiz kapalı olduğunda maddenin hangi özelliğini bilemeyiz?
a) Sertliğini
b) Rengini
c) Kokusunu

19-Yanımızda oturan arkadaşımızın sesini kolayca duyabildiğimiz halde arka sırada oturanları duymakta güçlük çekeriz.
Neden arka sıradakini zor duyarız?
a) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
b) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetine bir şey olmaz.
c) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

20-Işık ile görme arasındaki ilişkiyi hangisi en iyi açıklar?
a) Yeterince aydınlatılmış ortamlarda daha iyi görürüz.
b) Çok ışık alan ortamlarda etrafı iyi görürüz.
c) Az ışıklı ortamlarda varlıkları hiç göremeyiz.
Yorum Gönder

 
Top