0

1) Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker?
A) sünger                     B) plastik
C) demir                       D) tahta

2) Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?
A) tahta                       B) demir 
C) kağıt havlu                D) limonata

3) Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli vardır?
A) süt                          B) küp şeker   
C) meyve suyu             D) kolonya

4) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir?
A) kütle                       B) hacim         
C) renk                        D) ağırlık

5) Aşağıdaki maddelerden hangisinin ham maddesi ağaçtır?
A) kağıt                       B) yemek tabağı 
C) tencere                     D) çay bardağı

6) Aşağıdaki maddelerden hangisi doğal maddedir?
A) gümüş kolye             B) defter        
C) kum                         D) vazo

7) Cisimlere şekil vermek veya onlar üzerinde bir iş yapmak için kullandığımız   nesnelere alet denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir alettir?
Tahta                              B) Makas     
C) Bardak                    D) Kitap

9) Aşağıda maddenin halleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Sıvılar akışkan bir yapıya sahiptir.
II. Gazlar bulundukları ortamda yayılır.
III. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
A) I ve II                     B) I ve III                   
C) II ve III                    D) I- II ve III

10) Zerrin, bir buz kalıbını buzdolabından çıkartarak buzun önce su, sonra da buhar   haline gelmesini sağlıyor. Zerrin, burada sırasıyla hangi olayları gerçekleştirmiştir?
A} Buharlaşma – Erime       B} Erime – Buharlaşma       
C} Erime - Donma               D} Donma – Erime

11)Cam şişe gibi baktığımızda içini görebildiğimiz maddelere verilen ad aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Saydam madde        B) Esnek madde                 
C) Berk madde              D) Opak madde

13) Eren maddelerin suyu çekip çekmediğini gözlemlemek için. suyun içerisine kağıt,   pamuk, alüminyum folyo, plastik poşet koydu.Bu maddelerden hangileri suyu çekmemiştir?
A) Alüminyum folyo - plastik poşet        
B) Kağıt - plastik poşet
C) Kağıt - pamuk                                      
D) Alüminyum folyo – pamuk

14) Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs kullanılarak ayrılır?
A) Pirinç – su               B) Demir tozu – kum   
C) Talaş – su               D) Yemek sodası – su

15) Özlem, beher bardağını kullanarak deney yapıyor. Beherin boş kütlesine ve boş kütlesi ile birlikte ölçülen kütleden, boş kütleyi çıkardıktan sonra kalan kütleye verilen adı unutuyor. Bu adlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Dara - net kütle       B) Dara - kilo   
C) Kilo - gram                D) Kütle –litre

16) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Kütlesi ve hacmi olan, duyu organları ile algılanabilen her şeye …………   denir.

Maddeler doğada ……………. , ……………… ve ………..hâlinde bulunur.

Maddelerin ölçülebilir özellikleri …………….. ve ……………..dir.

Sıvıların içine konularak tartıldığı kabın boşken ki ağırlığına ……… denir.

Sıvı maddelerin hacim ölçüsü birimi …………….. dir.

Katı maddelerin kütle ölçü birimi …………………………dır.

Karışımları ayırmak için;. Eleme,………., buharlaştırma,………….…………….. ve suda yüzdürme yaparız.

Saman-su karışımı …………………… yöntemi ile ayrılır.

Un—pirinç karışımı ……………………. yöntemi ile ayrılır.


Elmas ………….. bir madde. Plastik ise ………………  bir maddedir.Yorum Gönder

 
Top