0

5.ÜNİTE MY DAY-BENİM GÜNÜM
TELLİNG THE TIME- ZAMANI SÖYLEME
Bu bölümde tam saat, çeyrek geçe ve çeyrek kala, yarım saatleri söylemeyi öğreneceğiz. Tam saatleri söylerken                   It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.Yarım saatler It is half past __________ . kalıbı ile söylenir. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is one o’clock.                                  Saat bir.
It is half past one.                            Saat bir buçuk.
It is two o’clock.                                  Saat iki.
It is half past two.                            Saat iki buçuk.
It is three o’clock.                               Saat üç.
It is half past three.                         Saat üç buçuk.
It is four o’clock.                                 Saat dört.
It is half past six.                             Saat altı buçuk.
It is seven o’clock.                               Saat yedi.
It is half past seven.                        Saat yedi buçuk.
It is eight o’clock.                               Saat sekiz.
It is half past eight.                         Saat sekiz buçuk.
It is twelve o’clock.                            Saat on iki.
It is half past eleven.                       Saat on bir buçuk.
                                                                                                                                                                                                                                         It is (a) quarter past __________ . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir. It is (a) quarter to __________ . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter past two.      (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to one.  (Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter past four.     (Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to nine.  (Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter past twelve. (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to six.  (Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter past six.       (Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to eleven.  (Saat on bire çeyrek var.)
It is (a) quarter past nine.     (Saat dokuzu çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to ten.  (Saat ona çeyrek var.)

What time is it? ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç ? ) tır. Saatin kaç olduğu sorulardan birisi ile öğrenilebilir.
What time is it?    (Saat kaç?)
It is nine o’clock.                         (Saat dokuz.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is seven o’clock.                       (Saat yedi.)
What time is it?    (Saat kaç?)
It is half past ten.                       (Saat on buçuk.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is half past four.                     (Saat dört buçuk.)
What time is it?    (Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.          (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.              (Saat ona çeyrek var.)
What time is it?    (Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.          (Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time? (Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.         (Saat on bire çeyrek var.)

Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.

It is twenty to four.                                   (Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten.                                          (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.                                 (Bire ondört (dakika) var.)
It is six to five.                                         (Beşe altı (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.                      (Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.                                (İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.                                (Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.                       (Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)Yorum Gönder

 
Top