0

.........................İLKOKULU 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI

1-İnsanın, kendisi ve etrafına zarar vermeden istediğini yapabilmesine ne denir?
a)      Zafer
b)      Özgürlük
c)      Kızgınlık
d)      Kıskançlık

2-Aşağıdakilerden hangisi yapmamız gereken sorumluluklarımızdan değildir?
a)      Ders çalışmak
b)      Odamızı toplamak
c)      Çantamızı hazırlamak
d)      Geç yatmak

3-Aşağıdakilerden hangisini yapma hakkımız yoktur?
a)      Başkasına ait bir eşyayı almak.
b)      Arkadaşlarımızla oynamak.
c)      Bol bol kitap okumak.
d)      Resim yapmak.

4-Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı bir sorumluluğumuz değildir?
a)      Muhtaçlara yardım etmeliyiz.
b)      Sınıf eşyalarımızı korumalıyız.
c)      Müzik dinlemeliyiz.
d)      Yardımlaşmalıyız.

5-Aşağıdakilerden hangisi doğaya karşı bir sorumluluğumuzdur?
a)      Sokakları kirletmek.
b)      Ağaçlara zarar vermek.
c)      Sokak hayvanlarına zarar vermek.
d)      Piknik alanlarını temiz tutmak.

6-Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı bir sorumluluğumuzdur?
a)      Eve zamanında gelmemek.
b)      Odamızı toplamamak.
c)      Derslerimize çok çalışmak.
d)      Çantamızı hazırlamamak.

7-Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koymasına ne denir?
a)      Sempati
b)      Empati
c)      Antipati
d)      Telepati

8-Yaşanılan bir hak ihlali varsa nasıl davranmamız yanlış olur?
a)      Sorunlar karşısında kavga etmek.
b)      Arkadaşlarımıza güzel sözler söylemek.
c)      Arkadaşlarımızla uzlaşmaya çalışmak.
d)      Soruna ortak çözüm bulmak.

9-Aldığımız bir ürün ile ilgili bir şikâyetimiz varsa nereye başvurulur?
a)      Alt komşumuza
b)      Tüketici Hakem Heyetine
c)      Trafik Polisine
d)      Sağlık Ocağına

10-Mahallemizle ilgili bir hizmet sorunu yaşadığımızda aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmak fayda sağlamaz?
a)      Muhtarlık
b)      Belediye
c)      Türk Hava Yolları
d)      Kaymakamlık

11-Konuşarak sorun çözülemiyorsa gerekli kurum ve kuruluşlara nasıl başvurma hakkımız vardır?
a)      Kavga ederek.
b)      Kötü sözler söyleyerek.
c)      Binalara zarar vererek.
d)      Sorunumuzu anlatan bir dilekçe yazarak.

12-Aşağıdakilerden hangisi farklılıklara saygıya örnektir?
a)      Farklı düşünen kişilerle birlikte çalışabilmek.
b)      Farklı dinden olanlara kötü davranmak.
c)      Farklı milletten olanlara zarar vermek.
d)      Farklı renkten olanlarla konuşmamak.

13-Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olmasına ne denir?
a)      Haksızlık
b)      Eşitlik
c)      Üstünlük
d)      Zayıflık

14-Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasına ne denir?
a)      Çatışma
b)      Haksızlık
c)      Adalet
d)      İhtiyaç

15-Adaletli kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a)      İnsanların haklarını korur.
b)      İhtiyaçları olanlara yardım eder.
c)      İnsanlar arasında ayırım yapmaz.
d)      Haksız kişinin yanında olur.

16-Adaletin sağlanmadığı toplumlarda insanlar arasında birbirlerine karşı hangi duygular artar?
a)      Güvensizlik ve huzursuzluk.
b)      Sevgi ve saygı.
c)      Birlik ve beraberlik.
d)      Mutluluk ve güven.

17-Toplumda huzur ve mutlu bir yaşam sağlanmasında hangi duygu önemlidir?
a)      Haksızlık
b)      Güven
c)      Saygısızlık
d)      Kızgınlık

18-Bir kişinin hedeflerine ulaşma çabası, başka bir kişinin hedeflerine ulaşma çabası tarafından engellendiğinde ortaya çıkan duruma ne denir?
a)      Uzlaşmak
b)      Başarı
c)      Anlaşmazlık
d)      Mutluluk

19-İki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlıklara ne denir?
a)      Başarı
b)      Yetenek
c)      Sabır
d)      Çatışma

20-Uzlaşıya aşağıdaki davranışlardan hangisi örnek verilemez?
a)      Hatalarımızı kabul etmemek, kırıcı olmak.
b)      Öfkelenmeden sorunu çözmek.
c)      Karşımızdaki kişiyi dinleyerek sorunu çözmek.

d)      Uygun bir dil kullanarak sorunu çözmek.Yorum Gönder

 
Top