0

Milli Mücadele Dönemi Test


1.       Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır?
A.      Amasya Genelgesi
B.      Sivas Kongresi
C.      Erzurum Kongresi
D.      Havza Genelgesi

2.       Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir?
A.      Kütahya – Eskişehir  Savaşı
B.      1. İnönü Savaşı
C.      2. İnönü Savaşı
D.      Sakarya Savaşı

3.       Atatürk’e hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir?
A.      Başkomutanlık Meydan Muharebesi
B.      Sakarya Savaşı
C.      2. İnönü Savaşı
D.      Kütahya – Eskişehir Savaşı

4.       Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır?
A.      TBMM’nin açılışı
B.      Sivas Kongresi
C.      1.İnönü Savaşı
D.      Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

1.       İnönü Savaşı
2.       İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Kütahya – Eskişehir Savaşı
5.       TBMM hükümeti yukarıdaki savaşları hangi devlet ile yapmıştır?
A.      Yunanistan
B.      Fransa
C.      İngiltere
D.      Ermenistan
6.       Milli Mücadele döneminde ülkemizi savaşmadan terk eden devlet hangisidir?
A.      Ermenistan
B.      Fransa
C.      Yunanistan
D.      İtalya

7.       TBMM’nin ilk siyasi başarısı hangisidir?
A.      Londra Antlaşması
B.      Moskova Antlaşması
C.      Gümrü Antlaşması
D.      Lozan Barış Antlaşması

8.       – Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.
-          İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.
             İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros     Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır?
A.      Osmanlı Devleti’ne yardımcı olmak.
B.      Osmanlı Devleti’ni parçalamak.
C.      Osmanlı Devleti’ni askersiz bırakmak.
D.      Osmanlı Devleti’nin ekonomisi zayıflatmak.

9.       –     Atatürk’ün İlk askeri başarısıdır.
-          İtalya ile savaşılmıştır.
-          Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir?
A.      Trablusgarp Savaşı
B.      Çanakkale Savaşı
C.      Balkan Savaşı
D.      1. Dünya Savaşı


10.   Aşağıdaki savaşlardan hangisi milli mücadele dönemine ait değildir?
A.      1. İnönü Savaşı
B.      Sakarya Savaşı
C.      2. İnönü Savaşı
D.      Çanakkale Savaşı

11.   Aşağıdaki cephelerden hangisinde kuvayı milliye birlikleri savaşmıştır?
A.      Doğu Cephesi
B.      Batı Cephesi
C.      Güney Cephesi
D.      Kuzey Cephesi

12.   Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır?
A.      1. İnönü Savaşı
B.      2. İnönü Savaşı
C.      Sakarya Savaşı
D.      Başkomutanlık Meydan Muharebesi

13.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.      İzmir – Hasan Tahsin
B.      Maraş – Sütçü İmam
C.      Antep – Şahin Bey
D.      Erzincan – Nene Hatun

14.   Milli Mücadele Döneminde en çok savaş hangi cephede olmuştur?
A.      Doğu Cephesi
B.      Batı Cephesi
C.      Güney Cephesi
D.      Kuzey Cephesi

15.   TBMM’yi ilk tanıyan Avrupalı devlet hangisidir?
A.      İngiltere
B.      Fransa
C.      Rusya
D.      İtalya

16.    ‘’Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır O Satıh da Bütün Vatandır.’’
Atatürk yukarıdaki sözü hangi savaşta söylemiştir?
A.      Çanakkale Savaşı
B.      1. İnönü Savaşı
C.      Kütahya – Eskişehir Savaşı
D.      Sakarya Savaşı

17.   Atatürk’ün ilk askeri görev yeri neresidir?
A.      Trablusgarp
B.      Şam
C.      Çanakkale
D.      Balkanlar

18.   Atatürk Trablusgarp Savaşındaki rütbesi nedir?
A.      Yüzbaşı
B.      Binbaşı
C.      Albay
D.      Mareşal

19.   Milli Mücadele döneminde halkın göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı bazı illerimize ünvanlar verilmiştir.
Aşağıdaki illerimizden hangisine unvan verilmemiştir?
A.      Antep
B.      Maraş
C.      Urfa
D.      Adana

20.   Milli mücadeleyi kazanmamızın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A.      Ordunun çok güçlü olması
B.      Diğer devletlerin yardım etmesi
C.      Milletin birlik ve beraberliği
D.      Ekonomimizin çok iyi olmasıYorum Gönder

 
Top