0

Fiziksel Ve Kimyasal Değişmeler
Maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişikliklere fiziksel değişim denir . Maddelerin hal değiştirmesi, maddelerden karışım elde edilmesi , katı bir maddenin toz haline getirilmesi , çözünme gibi olaylar fiziksel değişimlere örnektir.

Madde özelliğini yitirerek yeni bir maddeye dönüşür . Bu tür değişimlere kimyasal değişim denir . Örneğin ; beyaz ve pürüzsüz bir kağıt yanarken ısı , ışık ve duman çıkar ve gri renkte küle dönüşür . Beyaz kağıt ve gri renkli kül farklı renkte ve özellikte maddelerdir . Yani kağıt yandığında kağıdın kimliği değişmiştir . Yanma , bozulma , çürüme , ekşime , paslanma , mayalanma , pişme , solunum , fotosentez , büyüme , besinlerin sindirilmesi olayları kimyasal değişimlerdir .
 Fiziksel değişim
 Kağıdın yırtılması
 Tuzun suda çözünmesi
 Suyun donması
 Bardağın kırılması
 Tahtadan sandalye yapılması
 Buzun erimesi
 Gümüşten yüzük yapılması…

Kimyasal değişim
 Odunun yanması
 Sütün bozulması
 Sütten yoğurt yapılması
 Demirin paslanması
 Ekmeğin mayalanması
 Limonun küflenmesi
 Solunum…Yorum Gönder

 
Top