0

        İŞ = ENERJİ HARCAMAK

İŞ:Bir cisme kuvvet uygulayarak cismin yerini uyguladığımız kuvvet doğrultusunda değiştirmeye denir. İş W harfi ile gösterilir.
v  işin formülü:    W =   F . x ( iş= kuvvet x alınan yol )
v  işin birimimi:   Newton x metre (N.m) bu ifadeye özel bir isim verilmiştir. Joule

Yapılan işin fen anlamında iş sayılabilmesi için 3 kuralımız var.
1) Cisme kuvvet uygulanmalı.
2) Cisim uygulanan kuvvet etkisiyle hareket etmeli.( yer değiştirmeli )
3) Cisme uygulanan kuvvet yönü ile hareket yönü bir birine dik olmamalı.
NE KADAR ÖĞRENDİK ????
İştir / iş değildir
İştir  / iş değildir                 
İştir  / iş değildir
İştir / iş değildirAşağıda yapılan işlerin hangileri fen anlamında iş olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız.


İştir / iş değildir
İştir  / iş değildir                 
İştir  / iş değildir
İştir / iş değildir
İştir / iş değildir


   
Biraz iş hesaplayalım !!!!!
1)Şekildeki A cismine 35 N değerinde kuvvet uygulanıyor ve cisim 4 metre yer değiştiriyor. Buna göre yapılan işi hesaplayınız.
       

2) Şekildeki bisiklet 25 N luk kuvvetle ok yönünde hareket ediyor. Toplam 2500 c m yer değiştiriyor buna göre bu süreçte toplam kaç kaç joule lük iş yapmıştır?3) Fettahcan sırtındaki çantayı 33 N luk bir kuvvetle 1000 metre boyunca taşıyor buna göre kaç j luk iş yapmıştır?
                    


Aşağıda verilen ifadelerin başına iş olup olmadıklarını yazınız.

3 kg lık bir kutuyu elinde tutarak 3 metre ile taşımak

Sınıfın duvarına elimizle 25 Nluk kuvvet uygulamak.

2 saat boyunca ayakta beklemek.

Yemek masasını kendine doğru 10 N luk kuvvetle 3 m ileri sürüklemek.

Kuvvet yönü ile hareket yönü birbirine dik olacak şekilde eşya taşımak.

Sınıfın perdesini çarşıya doğru  50 cm  çekmek.

Dolaba 10 N luk bir kuvvet uygulayarak hareket ettirememek.

Uyumak

Bebek arabasını 20 N luk kuvvetle 50 m itmek.

Vincin 1 ton ağırlığındaki yükü binanın 4. Katına çıkartması.
    ALIŞTIRMALAR
1)Aşağıda verilmiş olan şekildeki kuvvetlerden hangisi iş yapmaz?    
        

2) Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi iş yapamaz?

    


3)Hangi kuvvet iş yapamaz?
  
          
Sebep:
Sebep:
Sebep:

                                                                                          Hazırlayan : Sultan AKSOYYorum Gönder

 
Top