0

BU DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ EMİR OKER, LOKMAN ERDEN, ÜMİT KÖKSAL, İSMET SARAÇ, ARZU SEZER, AYŞE DİKİLİTAŞ, ESRA TAMBOĞA, FATMANUR İPEK, SELDA ÇALIGÜLÜ, SEMRA CANTÜRK, ÖZGE YALÇIN, GÜLTEN ATAR, PAYİDAR BAŞKURT SAĞIROĞLU, MERVE BİLGİLİ VE AYKAN BALKAYANIN BİRLİKTE HAZIRLADIKLARI SORULARDAN OLUŞTURULMUŞTUR, TELİF HAKKI YOKTUR, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KURUMLARDA ÇOĞALTILIP KUL-LANILABİLİR.
TEŞVİK VE DESTEKLERİNDEN DOLAYI BÜNYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SN. KADİR ÖZBAY VE ŞUBE MÜDÜRÜ SN. MEHMET UTKU’YA TEŞEKKÜR EDERİZ.

YIL TATİLİNDE NELER YAPABİLİRİM?
Yoğun bir dönemi geride bırakmak üzereyiz, yarı yıl tatilinde güzelce dinlen rahatla ve ikinci döneme ken-dini hazırla, özellikle 2. dönem ortak sınavlar (TEOG) için motive olman gerekiyor. Henüz hiç bir şey bitme-di. Biliyorsun ki liselere geçişte kullanılacak yerleştirme puanına (OYP) TEOG sınavlarının %70, karne notla-rının da %30 etkisi var, siz henüz OYP’ye %35 etkili 2. dönem TEOG puanını ve %10 etkili 8. sınıf karne pua-nınızı almadınız. Yani hala %45’lik puanlar önümüzde. İlk dönem TEOG sonucunuz nasıl olursa olsun hala birçok şeyi değiştirebilecek zamanımız var. Bu bilinçle yarı yıl tatilinde ilk dönem konuları tekrar etmenizde büyük önem var. Şubat ayında ikinci döneme başlayacağız ve Nisanın son haftası TEOG sınavına gireceksi-niz, kalan zamanımız çok kıymetli en iyi şekilde değerlendirmek için geçmiş konuları temize çıkarmamız gerekiyor. Mesela Fen Bilimler dersinde ilk üç üniteyi mutlaka tekrar edin, 2. dönem TEOG sınavında muh-temelen 6 soru bu konulardan gelecektir, yani yarı yıl tatilinde bu 6 soruluyu cebe indirin. İkinci dönem konuları işlenmeye başladıkça konular birikecek çoğalacak gözünde büyüyecek, denemelerde eski konular-da yanlışların olursa geçmiş konuları tekrar edecek zamanı bulamayabilirsin. Biz fen bilimleri dersi için tav-siye niteliğinde bir çalışma programı hazırladık. Diğer derslerden de benzer bir program yaparak yarı yıl tatilini verimli geçirmeni dileriz.

21 Ocak 2017 Cumartesi
DNA ve Genetik Kod, konusunu defterinden ve ders kitabından bir kere oku, DNA’nın yapısını, kendisini nasıl eşlediğini hatırla,
22 Ocak 2017 Pazar
Mitoz ve Mayoz bölünme konularını defterinden ve ders kitabından bir kere oku, bölünme evrelerini bir kağıda çiz, bölünmele-rin canlılar için önemini sırala, mitoz ve mayoz arasındaki farkları listele,
23 Ocak 2017 Pazartesi
İnsanda Üreme, büyüme ve gelişme konusu ile birlikte Ergenlik ve Sağlık konusunu defter ve kitaptan birer kez oku, insanda üreme organlarının görevlerini hatırla, üreme hücrelerinden bebeğe kadar geçen süreci deftere çiz,
24 Ocak 2017 Salı
1. Ünitenin tamamına hızlı bir şekilde göz at, ünite genelini kapsayan 40 soru çöz, mümkünse bu ünite ile ilgili önceki yıllarda çıkmış soruları incele
25 Ocak 2017 Çarşamba
Basit makineler ünitesini baştan sona bir kez oku, Basit makinelerde iş kazancı var mı? Kuvvetten kazanç hangi durumlarda oluyordu?, İş kolaylığı nedir? Enerjiden kazanç var mı? Okuduktan sonra bu soruları yanıtla
26 Ocak 2017 Perşembe
Kaldıraçlar ile ilgili defter ve kitapta yer alan bilgileri oku, desteğin, kuvvetin ve yükün ortada olduğu kaldıraçlara beşer örnek ver, hangi kaldıraçlarda kuvvet kazancı vardı tespit et, kaldıraçlarda kuvvet kazancını nasıl artırabiliriz?
27 Ocak 2017 Cuma
Makaralar ile ilgili defter ve kitapta yer alan bilgileri oku, sabit ve hareketli makaraların nasıl iş kolaylığı sağladığını tespit et, kendi kafana göre palangalar çiz, çizdiğin palangalardaki kuvvet kazancını hesapla,.
28 Ocak 2017 Cumartesi
Eğik düzlem ve çıkrık ile ilgili defter ve kitapta yer alan bilgileri oku, çıkrığa günlük yaşamdan örnekler ver, çıkrık ve eğik düz-lemde kuvvet kazancını nasıl artırabiliriz düşün.
29 Ocak 2017 Pazar
Kaldıraç, makara, eğik düzlem ve çıkrıktan başka hangi basit makineler var araştır, ünitenin geneline hızlı bir göz at ve birkaç basit makineden oluşan bir bileşik makine tasarla, ünite geneli kapsayan 40 soru çöz.
30 Ocak 2017 Pazartesi
Periyodik sistemin tarihsel gelişimini defter ve kitaptan oku, periyodik cetvelle ilgili grup periyot benzerlik vs genel özellikleri hatırla, grupların özel adlarını biliyor musun kontrol et, periyodik cetveli çizerek ilk 18 elementi yerleştir.
31 Ocak 2017 Salı
Elementlerin elektron dağılımını nasıl yapıyorduk defter ve kitaba bakarak hatırla, ilk 18 elementin elektron dağılımını yap ve periyodik cetveldeki yerleriniz yaz, metal ametal ve soygazların yerlerini dün çizdiğin cetvelde göster, özelliklerini karşılaştır
1 Şubat 2017 Çarşamba
İyonik ve kovalent bağın genel özelliklerini defter ve kitaptan tekrar et, 5 tane iyonik bağ modeli, 5 tanede kovalent bağ mole-külü çiz, hangi elementlerin bağ yaparken elektron verdiğini, hangilerinin aldığını hatırla
2 Şubat 2017 Perşembe
Asit ve bazların genel özelliklerini tekrar et, ayıraçlara (Turnusol metil oranj vs) etkilerini mutlaka oku, çok kullanılan asit bazla-rın sistematik adları ile piyasa adlarını gözden hatırla, nötrleşme tepkimelerine örnekler ver, asit yağmurunun nedenlerini oku
3 Şubat 2017 Cuma
Kimyasal değişimlere örnekler ver, kimyasal tepkimelerdeki bağ bozulması ve bağ kurulması ilkesini bağ modelleri çizerek göster, yanma tepkimelerine ve nötrleşme tepkimelerine örnekler ver, yavaş yanmaya verilen örnekleri hatırla
4 Şubat 2017 Cumartesi
Geldik son güne, bugünde kimya endüstrisi konusunu defter ve kitaptan tekrar et, ülkemizin ihraç ettiği ve ithal ettiği ürünleriYorum Gönder

 
Top