0

METALLER
 Periyodik cetvelin genellikle sol tarafında (1A, 2A ve 3A) bulunurlar.
 Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Fe, Cu, Au, Ag, Hg metallere örnektir.
 Oda sıcaklığında Hg hariç katı halde bulunurlar.
 Parlak görünümlüdürler, ışığı yansıtırlar.
 Elektrik ve ısıyı iyi iletirler.
 İşlenebilir, şekil alabilirler, tel ve levha haline gelirler.
 Erime ve Kaynama sıcaklıkları yüksektir.
 Bileşik oluştururken elektron verip pozitif (+) yüklü katyon olurlar.
 Kendi aralarında bağ yapamazlar. (Alaşım oluştururlar)
 Atomik halde (tek atomlu) bulunabilirler.
 Ametallerle iyonik bağ yaparlar.
AMETALLER
 Periyodik cetvelin genellikle sağ tarafında (5A, 6A ve 7A) bulunurlar.
 H, C, N,O, F, P, S, Cl, I ametallere örnektir.
 Oda sıcaklığında katı sıvı veya gaz halde bulunabilirler.
 Mat görünümlüdürler, ışığı soğururlar.
 Grafit (kalem ucu ) hariç elektrik ve ısıyı iletemezler.
 Kırılgandırlar, şekil alamaz, tel ve levha haline gelemezler.
 Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür.
 Bileşik oluştururken elektron alıp negatif (-) yüklü anyon olurlar.
 Kendi aralarında kovalent bağ yaparlar.
 Moleküler halde bulunurlar, tek atomlu bulunamazlar.
 Metallerle iyonik bağ yaparlar.

Dikkat: 1A grubunda yer alan H elementi metal değildir, ametaldir.

YARI METALLER
Metallerle ametaller arasında kalan elementlerdir. B, Si ve Ge elementle-ri örnektir. Genelde fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ame-tallere benzer.

SOYGAZLAR
 Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunurlar
 He, Ne, Ar soygazlara örnektir.
 Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
 Elektriği iletmezler.
 Erime ve Kaynama sıcaklıkları düşüktür..
 Hiçbir şekilde bileşik oluşturmazlar.
 Atomik halde (tek atomlu) bulunabilirler.
 Kararlı yapıdadırlar

AYNI PERİYOTTA SOLDAN SAĞA GİDİLDİKÇE:
 Atom numarası artar.
 Atom ağırlığı artar.
 Ametallik özellik artar, metallik özellik azalır.
 Değerlik elektron sayısı (grup ) artar.

AYNI GRUPTA YUKARIDAN AŞAĞIYA İNİLDİKÇE:
 Atom numarası artar.
 Atom ağırlığı artar.
 Ametallik özellik azalır, metallik özellik artar.
 Katman sayısı (yörünge ) artar. Yorum Gönder

 
Top