0

SİVİL SAVUNMA HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 
Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar
Bugün 28 Şubat Sivil Savunma Haftası’nı kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız.
Kutlama programını arz ediyorum:
1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması
3-Sivil Savunma Günü ile ilgili yazıların okunması.
4- Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirlerin okunması.
5- Sivil Savunma Günü ile ilgili özlü sözlerin okunması.
“Toplumsal hayatta karşılaşılan ve çözümünde zorlanılan problemler, yardımlaşma yoluyla kolaylıkla çözülür.”
Şimdi sizleri doğal afetlerde yaşamını yitirenler ve vatanımız için savaşırken şehit olan atalarımız için 1 dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyorum.
“Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır.”
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması için Sınıf Öğretmeni Muhammed CAN’ı buraya davet ediyorum.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”
4-A sınıfı öğrencilerinden Yakup YILDIRIM’ı Sivil Savunmanın Amaçları  ve Sığınak Çeşitleri adlı yazısını okuması için buraya davet ediyorum.
“Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.”
2-A sınıfı öğrencilerinden Vahide YILDIRIM ve Süleyman YOLCU’yu Sivil Savunma adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum.
                    “Sivil savunmanın temel taşı, fert ve ailedir. ”
………. sınıfı öğrencilerinden…………………………………………. Ülkemizde Sivil Savunmanın Tarihçesi adlı yazısını okuması için buraya davet ediyorum. 
“Nasreddin Hoca, bir gün balkondan düşer. Etrafına insanlar toplanır.”Neyin var,Hocam? diye sorarlar.Nasreddin Hoca der ki: “Aranızda balkondan düşen var mı?Benim halimden o anlar.” 
3-A sınıfı öğrencilerinden Meryem YOLCU’yu Sivil Savunma adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum.
“Yardımlaşmanın yüksek derecede yapıldığı toplumlarda huzur, mutluluk ve başarı olur.İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir, kin ve nefretler erir, yok olur, haset kalkar.”
………. sınıfı öğrencilerinden…………………………………………. İkaz ve Alarm İşaretleri adlı yazısını okuması için buraya davet ediyorum. 
“Ülkemizde ve dünyada yaşanılan deprem felaketlerinde görülmüştür ki insanlar fazla para kazanmak için malzemelerden çalarak diğer insanların canlarına kastetmişlerdir.
        Kasıtlı çıkarılan orman yangınları, denizlerimizi ve akarsularımızı kirleten zehirli atık sular, ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımı, geri dönüşümü olmayan maddelerin tabiata terk edilmesi ve daha nice davranışlarımızla doğaya yani kendimize ve sağlığımıza zarar veriyoruz. ” 
4-A sınıfı öğrencilerinden Yusuf YILDIRIM’ı Sivil Savunma adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. 
“Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.” 
………. sınıfı öğrencilerinden…………………………………………. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ( KBRN ) Silahlar adlı yazısını okuması için buraya davet ediyorum. 
“Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir.”

6-A sınıfı öğrencilerinden Cemile KOÇ’u Sivil Savunma Günü ile ilgili özlü sözleri okuması için buraya davet ediyorum.

“Önce tedbir, sonra tevekkül.”

Sivil Savunma Kulübü’nün hazırlamış olduğu program sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
  
SİVİL SAVUNMA GÜNÜ (28 Şubat)

             Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Çocuklar

          Sivil savunma; düşman taarruzları ve afet halinde halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi için yapılacak her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabaları kapsar.

         Sivil Savunma bilincinin yarının büyükleri olan öğrencilerimize, gençlerimize ve bunlar vasıtası ile okul dışına taşarak topluma kavratmak ve benimsetmek amacıyla 28 Şubat tüm yurdumuzda Sivil Savunma Günü olarak kutlanmaktadır.

      Ulusal varlığın sürdürülmesi için topyekûn bir savaşın koşullarına barıştan itibaren hazırlanılması ulusal bir zorunluluktur. Günümüz silahları güç yönünden çok büyük bir gelişme göstererek cephe savaşları dönemini geride bırakmıştır. Artık savaşlar cephelerde silahlı kuvvetler arasında değil, devletler ve milletler arasında yapılacak olan bir ölüm kalım kavgası niteliğini taşımaktadır.

       Böyle bir durumda silahlı kuvvetlerimizi destekleyebilmek, ulusal ve bireysel varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli, planlı ve nitelikli bir sivil savunma yapmalıyız. Önlemler ve etkinlikler bütünü olan sivil savunma, yalnız savaşta değil, barışta olabilecek deprem, yangın, su baskını, kaza gibi büyük felaketler için de yararlıdır.

      Konuşmamı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sözleriyle tamamlıyorum.
" Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. "

 SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI

Sivil Savunma çalışmalarının amaçları şunlardır:

1- Savaş zamanlarında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması.

2- Doğal felaketlerde can ve mal kurtarma.

3- Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak.

4- Yok olmaları, çalışmaz duruma gelmeleri durumunda hayatı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel kurumların, tesislerin korunması, onarılması, gerektiğinde yenilenmesi.

5- Cephe gerisindeki vatandaşların moralinin yüksek tutulması.

Yakup YILDIRIM
                                                                     4-A       285


Sivil Savunma

Afet, savaş olursa,
Yetişir sivil savunma.
Kurtarır sivilleri,
Yardım eder onlara.

Savaş, yıkıntı, afette,
Veririz biz el ele.
Sivil savunma ile birlikte,
Mutlu oluruz yine.

Gelin paylaşalım,
Bu sıkıntıları.
Umutlarla saralım,
Kötü anılarımızı.

Mutluluğun altında,
Yatar sivil savunma.
Mutlu oluruz tekrar,
Sağ ol sivil savunma.Yusuf YILDIRIM
4-A       287

Sivil Savunma

Harbin olumsuzluğu,
Cephelerde kalmıyor.
Siviller bile artık,
Korkunç zarar görüyor.

Saldırıdan korunmak,
Yeterli önlem almak,
Bulunmak ilkyardımda,
Şart sivil savunmada.

Tüm askerler cephede,
Kararlı savaşırken;
Sivil savunma ile ,
Destekle cepheyi de.

Yurdun savunmasına,
Olumlu katkıları.
Sivil savunmacılar,
Kurtarmakta canları.

Askere ve kendine,
Yardımcı olmak için,
Sivil savunmacı ol,
Hizmet et milletine.

Süleyman YOLCU  
62     2-A

Vahide YILDIRIM  
64   2-A
Sivil savunma

Güzel ülkem, vatanım,
Barışta ve savaşta,
Sana can feda,
Hudut bekleyen askerim,
Asayişte polisim,
Varlığınızla rahat uyur,
Güvende hissederim,

Deprem, kriz afette,
Herkese görev düşer,
Her sivil bir asker,
Memleket bekler,
Görev alır, bir hayat kurtarır,
Kimi hastanede hemşire,
Kimi ulaşımda Kurye,
Karşılık beklemeden afette taşır sedye,
Yaraya merhem, derde derman,

Güzel vatanım,
Bu bedenim ve canım,
Feda olsun sana tüm varlığım.

Cafer Sönmez

Meryem YOLCU  
243   3-A

  
Ülkemizde Sivil Savunmanın Tarihçesi

      Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen "Sivil Savunma Kanunu" yürürlüğe konulmuştur.

      MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.11.1988 tarih ve 3008 sayılı Kararı ile Sivil Savunma hizmetlerini düzenleyen 7126 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat "Sivil Savunma Günü" olarak kabul edilmiş olup; her yıl Bakanlık Merkezinde, Taşra Teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm okullarda oluşturulan Sivil Savunma Kulüpleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır.


İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/ önlemleri uygulamak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren sistemi kurulmuştur.
        İkaz ve alarm haberleri ve bunların bildirilmesinde kullanılan araç ve işaretlerin çeşitleri ile alınan haber ve işaretler üzerine yapılacak hararetler ve alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
       İkaz ve alarm işaretleri, temel olarak hazırlık ve tehlike ikazları olmak üzere ikiye ayrılır.

A-HAZIRLIK İKAZI: Bir savaş tehlikesinde kurum ve okullarımızın gereken son hazırlık önlemlerini alabilmeleri için hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazlar.
İşareti: Radyo televizyon v.b. gibi yayın araçlarının aracılığı ile verilir.
YAPILACAK İŞLER
Kurum ve okullardaki sığınma yerlerini gözden geçirip, eksikleri tamamlayıp kullanılır hale getirilecek, binaların çatısında ve etrafında yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmayacak, karartma emirlerine uyularak dışarıda hiç ışık yakılmayacaktır.

B- TEHLİKE HABERLERİ (İKAZLARI)
1) SARI İKAZ :Saldırı ihtimali var anlamındadır.
İşareti: Üç dakika sürekli düz siren sesi ile verilir.
YAPILACAK İŞLER:
Kurum ve Okullarda: Doğal gaz, kazan dairesi, elektrik ve su ana anahtarları kapatılacak, yanan ocak, tüp, soba vs. varsa söndürülecektir. Kapı ve pencereler kapatılıp perdeler çekilecek ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeler alınarak gidilecektir.
Açık Alanlarda: Hemen saklanabilmek üzere en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidilecektir.
Taşıt Araçlarında: Araçtan inilecek, açıktakiler gibi davranılacaktır.

2) ALARM (KIRMIZI İKAZ) :Saldırı tehlikesi var anlamındadır.
İşareti: Üç dakika yükselip alçalan, dalgalı siren sesi ile verilir.
YAPILACAK İŞLER:
Kurum ve Okullarda: Sarı ikaz anındaki önlemlerden eksikler varsa tamamlanacaktır. Eğer sarı ikazdan önce alarm (Kımızı İkaz) verilmiş ise en kısa sürede sarı ikaza ait önlemleri alarak hemen en yakın sığınma yerlerine gidilecek ve korunmaya çalışılan yerde tehlike geçti işareti beklenilecektir.
Açık Alanlarda: Hemen en yakın sığınak yerine, yoksa sığınma yerlerine (köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere) saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örtüp tehlike geçti işaretini beklenilecektir.
Taşıt Araçlarında: Elverişli bir yerde durup açıktakiler gibi davranılacaktır.

3) RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKE İKAZ
Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı var anlamındadır.
İşareti: Kesik kesik siren sesiyle ve radyo, televizyon gibi yayın araçlarıyla verilir
YAPILACAK İŞLER:
Kurum ve Okullarda: Alarm esnasındaki tedbirleri alınız.
Açık Alanlarda: En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidilecek, vücudunuzun açıkta kalan yerleri örtülecektir.
Taşıt Araçlarında: En elverişli yerde durarak sığınma yerine veya kapalı bir yere gidilecek, yakınınızda emin bir yer yoksa kapı ve camları kapatarak taşıt içinde kalınacak, vücudunuzun açık yerleri örtülecektir.

C. TEHLİKE GEÇTİ (BEYAZ İKAZ) : Tehlike geçti anlamındadır.
İşareti: Radyo, televizyon, megafon vb. gibi her tür yayın araçları ile duyurulur. Bu ikaz verildiğinde sığınma yerinden veya saklanılan yerden çıkılacaktır.

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER ( KBRN ) SİLAHLAR

KİMYASAL SİLAHLAR
Kimyasal özelliği sayesinde; öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere KİMYASAL SİLAH denir.

KORUNMA
Toplu Korunma : Tehlike anında yakınınızdaki güvenli, kapalı bir yere girin. Paniğe ve heyecana kapılmayın. Yapılacak uyarılara göre hareket edin.
Kişisel Korunma : Varsa gaz maskesi takın. Sis ve duman içine girmeyin. Üzerinize gaz bulaşmışsa çıkartıp poşet içerisine koyun ve hemen temiz bir elbise giyin. Elbise dışında kalan çıplak deriye koruyucu merhem sürün ya da pudra dökün.  Daha önce korumaya almadığınız yiyecekleri yemeyin. Açık su kaynaklarındaki suları içmeyin. Alkol ve sigara kullanmayın.
İlk Yardım :Gazdan gözünüz etkilenmişse bol sabunlu su ile yıkayın. Yüzünüzü, kulağınızı ve boynunuzu su ile temizleyin. Mümkün olduğunca hareketten kaçınılarak, lüzumsuz enerji sarf etmeyin. Gazdan etkilenen kişiyi yürütmeyin ve konuşturmayın.  Etkilenen kişiye alkollü içki ve sigara kullandırmayın.  Etkilenen kişiye şekerli su, çay ve kahve içirin.  İlk fırsatta en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

BİYOLOJİK SAVAŞ
İnsan, evcil hayvan ve faydalanılan bitkilerde ölüm veya zarar meydana getirmek, malzemeyi hasara uğratmak amacıyla mikroorganizmaların veya bunların toksinlerinin (zehirlerinin) kasten kullanılmasıdır.
Biyolojik savaş amacıyla kullanılan mikroorganizmalara "BİYOLOJİK AJAN” denir.
Tespiti: Vücutta ve ortamda oluşturduğu tahribatlar.
Belirtiler: İnsanda halsizlik, baş ağrısı, ciltte anormallik, karın ağrısı vb. Bitkilerde kuruma, sararma, gelişememe, hızlı gelişme vb.
Korunma: Genel sağlık ve temizlik kurallarına riayet edilmelidir. Bu konu hakkında eğitimler yaptırılmalıdır.

RADYOLOJİK SİLAHLAR
Bir atomun çevresine bu şekilde tanecikler ve ışın saçarak parçalanması olayına ‘‘Radyoaktivite’’ veya ‘‘Radyoaktiflik’’ bu tür maddelere de ‘‘Radyoaktif Madde’’ denilir. Çevreye yayılan alfa, beta ve gama gibi parçacıklara ve ışınlara ise ‘‘Radyasyon’’ adı verilmektedir.

SONUÇLARI :1- Kanser oluşması, 2-Ömrün kısalması (erken ölümler), 3- Katarakt oluşması, 4-Sakat ve ölü doğumlar vs. şeklinde sıralanabilir.

KORUNMA :Radyasyon kaynağından uzak durulmalı, en kısa sürede radyasyonlu ortam terk edilmelidir. Özel giysiler (kurşun önlük, özel maske) kullanılmalıdır. Radyasyonlu cihazlarla yapılan teşhis ve tedaviye sık sık başvurulmamalıdır.

NÜKLEER SİLAHLAR
Atomun parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiden yararlanarak yapılan ve atom - hidrojen - nötron bombası gibi çeşitleri olan silahlara NÜKLEER SİLAHLAR denir.
Tespiti: Tespit cihazlarıyla yapılır.
Korunma: Bölgeden uzaklaşma, maske takma, koruyucu giysi giyilmesi, temizlenme, sığınağa girme.


SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER 

Sivil savunma, afetler ile savaşta meydana gelecek felaketler için sigortadır.

Sivil savunma; kara günler için yapılan silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabaları kapsar.

Doğal afetlerde, savaşta, yangında  kendinizi ve ailenizi korumak için sivil savunmayı öğreniniz.
 
Sivil savunma, silahsız bir yurt savunmasıdır. 
  
Sivil savunma için herkes görevlidir.
  
Savaşta, deprem, su baskını, yangın gibi afet durumlarında sivil savunma sizinledir. 
  
Sivil savunma, temel eğitim, korunma ve kurtulma esasını öğrenmektir.

Yangınların önlemini alma, söndürme külfetinden daha kolay ve ucuzdur. 


                                                                                           Cemile KOÇ
                                                                                             6-A     24


SİVİL SAVUNMA HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 
1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması
3-Sivil Savunma Günü ile ilgili yazıların okunması.
4- Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirlerin okunması.
5- Sivil Savunma Günü ile ilgili özlü sözlerin okunması.


SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

       Nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirleri ile insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerlerine sığınak denir.
    Sığınaklar; kullanacaklara ve kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar.

1- Kullanacaklara Göre Sığınaklar

a. Özel sığınaklar: Evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.

b. Genel sığınaklar: Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

2.Kullanım Amacına Göre Sığınaklar

a. Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.


b.Serpinti sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.Yorum Gönder

 
Top