0

HATIRLATMA

KÜTLE ÖLÇÜ BİRİMİ KİLOGRAMDIR.

1 TON (t)              = 1000 kilogram(kg)
1 kilogram(kg)    = 1000 gram(g)
1 gram(g)             = 1000 miligram (mg)

1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
v  5 kg  = ……..............g
v  7 kg  =…...…………… g
v  2 000 g = ……………..kg
v  5 000 g = ……………..kg
v  3 g =………………….mg
v  5 g =………………….mg 
v  2 000mg =……………g
v  4 000mg =……………g
v  5 000kg  = ……........t
v  7 000 kg  =…...……..t
v  3 t  =……………………kg
v  25 t =………………….kg

2.Aşağıdaki noktalı yerlere uygun olan sayıları yazınız.
v  4 100 g   =…..…….kg…………….g
v  8 540 mg =……..… g ……..……mg
v  7 200 kg  =…...……t……………..kg
v  5 734 kg  =…….….t…..……….kg
v  ………. g  = 3000 mg
v  7 082 g   =…………kg …….…….g
v  5 805 g   =………….kg…………..g
v  ………..mg =………2 g 400 mg
v  5 460 kg =………t…………….kg
v  7 kg 16 g =………………….g
v  4 048 mg=…….g…………mg                               
v  3 765 kg=……kg………………g
v  3 t 542 kg =………………….Kg
v  8 kg 347 g =……………………g
v  3 215 mg =……….g…………..mg
v  9 578 kg =…………t…………..kg
v  8 927 g =………..kg…………….g
v  1 kg 1000 g ............................kg
v  1 g 2000 mg ..........................mg
v  8 055 kg................kg.................g

DEĞERLENDİRME

1)  Betül,kardeşi ve babasının ağırlıkları toplamı 163 kg’dır.Betül 38 kg, kardeşi 27 kg ise babasının kilosu kaç kg’dır?


2) 8 tane yarım kilo,4 tane 250 gram,3 tanede 1 kg toplam kaç kilogramdır?


3) Mahir 28 kg’dır. Babası Mahir’in kilosunun
4 katının 15 kg eksiğidir.Mahir ve babasının kiloları toplamı kaçtır?


4) Bir çuval pirinç 30 kg’dır.Bu pirinçler 20 gramlık poşetlere konulursa kaç poşet pirinç olur?


5) Eren iki kavunu tartmak için 1 tane 2kg’lık,
3 tane 250g’lık, 1 tane 500 gramlık ölçü birimleri kullanıyor.İki kavun toplam kaç gramdır?

  
6)  2 tane yarım kiloluk,3 tane bir kiloluk ve 8 ta-nede 250 gramlık pirinç poşetlerinin tamamı kaç kilogramdır?7) Bir kilosu 24 lira olan köy tereyağının 250 gramı kaç liradır?Yorum Gönder

 
Top