0

        Geçmişten günümüze insanlar, zaman kavramını anlamaya çalışmışlardır. Bunun için farklı zaman ölçme araçları ve belirleme yöntemleri kullanmışlardır. İnsanlar önce sıcak, soğuk, yağmur kar gibi hava olaylarının zamanını öğrenmeye yönelmişler.

Zamanı belirleme araçlarından biri takvimdir. Takvimler zamanı yıl, ay, hafta ve günlere ayıran zaman belirleme yöntemidir. Takvimler geliştirilirken Güneş ve ya Ay esas alınmıştır.  Güneş yılı esas alınan takvimlerde bir yıl 365 gün 6 saattir. Bu süre dünyanın güneş etrafında tam dönüşü için geçen süredir. Ay yılı esaslı takvimlerde ise bir yıl, 354 gündür. Bu süre Ay’ın Dünya etrafında on iki tam dönüşü için gereken süredir. 

      Tarihte bilinen güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar geliştirmiştir.  Bu takvime göre yıl içerisinde üç mevsim vardır. Bu mevsimler Nil nehrinin taşması ve çekilmesi esasına göre belirlenmiştir.
Ay yılı esaslı takvimi ise ilk Sümerliler kullanmıştır. Sümerliler takvimi otuz günlük on iki aya bölmüşlerdir. Mısırlıların ve Sümerlilerin kullandıkları takvimlerde ne bir başlangıç tarihi yoktur.
Geçmişten günümüze Türklerin kullandıkları takvimlerden biri On İki Hayvanlı Türk Takvimidir. Bu takvim Orta Asya Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Ay isimleri hayvan isimleri ile belirtilmiştir.

       Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Hicri Takvimi kullanmaya başlamışlardır. Hicri Takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç olarak kabul etmiştir. Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Bir yıl 354 gündür.

Türkler dini işlerde kullandıkları hicri takvimin yanı sıra resmi işlerde Rumi Takvimi kullanmışlardır. Rumi takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir. Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde ise miladi takvim kullanılmaya başlandı.

      Miladi takvim güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Başlangıç tarihi olarak Hz: İsa’nın doğumunu kabul etmiştir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Ülkemizde 1 Ocak 1926 yılından beri miladi takvim kullanılmaktadır.

      Güneş saati, Güneşin gökyüzündeki düzenli hareketinden yararlanılarak yapılmıştır. Bir gölge saatidir.

      Kum saati, birbirine ince bir boğaz ile bağlanan iki cam bölmeden oluşur. Kum üst bölmeye konur. Kumun alt bölmeye inişi belirli bir zamanda gerçekleşir.  Her hangi bir sürenin başlangıç ve bitimini gösterir.

      Saatleri, dibi delik bir kovadan oluşur. Suyun içine dolması ve boşalması ile zamanın ne kadar geçtiğini gösterir kum saati gibidir.

     Mekanik saatler, modern saatlerin öncüsüdür. Belirli zaman aralıklarında gonga vuran tokmaklardan oluşur. Genelde saat kuleleri şeklinde yapılmıştır. Saatler zamanla gelişme göstererek taşınabilir saatler üretilmiş, mekanik saatler yerini pilli saatlere onlarda dijital saatlere bırakmıştır.
Yorum Gönder

 
Top