0

5.ÜNİTE: GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
            
Ünite ile ilgili kavramlar:
Buluş:Bir şeyi ilk kez ortaya koymaya veya icat etmeye denir.
Haberleşme:Kişiler arasındaki teknik cihazlarla yapılan bilgi ve haber aktarımına denir.
İletişim:Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelen her türlü yolla başkalarına aktarılmasına denir.
Teknoloji:Bilimsel çalışmalarla üretilen ve yaşamımızı kolaylaştıran araç-gereçler ve bilgilere denir.
Yüzyıl:Asır, yüz tane yılın toplamıdır.

BULUŞLAR ve İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ
BULUŞ-TEKNOLOJİK ÜRÜN
İNSAN YAŞAMINA ETKİSİ
YAZI
---- Bilginin unutulmasını engellemiş, bilginin kalıcı olmasını sağlamıştır.
TEKERLEK
----Ulaşım araçlarının gelişmesini, ulaşımın hızlı ve kısa sürede gerçekleşmesini sağladı.
ATEŞ
---- Isınma ve evlerde kullanılan fırınların geliştirilmesini sağlamıştır.
TELEFON
---- Uzaklarla insanların kısa sürede haberleşmesini sağlamıştır.
AŞI
----  İnsanların hastalığa bağışıklık kazanmasını sağlamıştır, insanlar hastalıklardan korunmuştur.
PUSULA
---- Denizlerde ulaşımın güvenli yapılmasını sağlamıştır.
BARUT
----Ateşli silahların yapılmasını sağlamıştır, insanlar düşmanına karşı güvende olmuştur.
BİLGİSAYAR
---- İnsanlar birçok işlerini bir arada yapabilmiştir.Daha çok bilginin dijital ortamda uzun yıllar saklanabilmesini sağlamıştır.

Buluş Yapan Ve Bilim İnsanın Ortak Özellikler Kavram Haritası
BİLİM İNSANI
ÖZELLİĞİ
CAHİT ARF
---- Matematikçidir.
----  Kendi adıyla “Arf Teoremini” geliştirdi.
---- 10 TL nin arkasında fotoğrafı vardır.
İSAAC NEWTON
---- Fizik, matematik, astronomi bilginidir.
---- Aynalı teleskobu geliştirdi.
---- Yer çekimi kanununu buldu.
GALİLEİ GALİLEO
----  Fizik, matematik ve astronomi bilginidir.
----Teleskobuilk bulan ve kullanan bilim adamıdır.
----Termometre ve sarkacı bulmuştur.
LEONARDO DA VİNCİ
----  İtalyan ressam,heykeltıraş,mimar, mühendis
LUİS PASTÖR
----  Fizik, kimya ve tıp alanında çalıştı.
---- Kuduz aşısını buldu.
OKTAY SİNANOĞLU
----  Matematik, kimya ve biyoloji alanında çalıştı.
----Matematikle ilgili kuram geliştirdi.
GAZİ YAŞARGİL
----Beyin ve sinir sistemi üzerinde çalıştı.
----  Mikro cerrahi tedavisi ile beyin tümörlerini yok etti.
----“Dünya Beyin Cerrahları Birliği” tarafından “Yüzyıl'ın Adamı” seçildi.

KİM BULDU ?
NE BULDU ?
John Logie BAİRD
TELEVİZYON
Guiglielmo MARCONİ
RADYO
Alexander Graham BELL
TELEFON
Samuel MORSE
TELGRAF  ,   MORSE ALGABESİ

            
Bilim İnsanlarının Özellikleri:
*      İyi bir gözlemcidir.
*      Şüphecidir, her şeyi olduğu gibi kabul etmez.
*      Eleştiricidir, eleştiriye açıktır.
*      Meraklı, sorgulayıcı, araştırıcıdır.
*      Sabırlı ve kararlıdır.
*      Planlıdır, zamanı iyi kullanır.
*      Tarafsız ve önyargısızdır.
ATATÜRK'ÜN BİLİME KATKILARI:
YIL
FAALİYET
1920
Sağlık Bakanlığı kuruldu.
1924
Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi açıldı.
1928
Okuma-yazma seferberliği başladı.
1928
Yüksek Mühendis Mektebi açıldı.
1931
Balıkçılık Enstitüsü açıldı.
1933
İstanbul Üniversitesi açıldı.
1933
Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
1935
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kuruldu.
1936
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

Bilim: Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanan düzenli bilgiye denir.

Medya:Bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence,bilgi ve eğitim sorumluluğu olan görsel ve işitsel araçların tümüne denir.

Bilimsel dergi: Ülkemizde TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tarafından çocuklara yönelik iki dergi çıkarılmaktadır.

       1- Okul öncesi çocuklar için Meraklı Minik
       2-15 Ocak 1998’de yayınlanmaya başlayan, 7-15 yaş çocuklara yönelik her ay çıkarılan bilim çocuk dergisidir.

            Bilim Çocuk dergisinin amaçları:
*      Bilimi küçük yaşlarda çocuklara sevdirmek
*      Araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak
*      Buluş yapmaya özendirmek
*      Bilimin yaşamımız için önemini fark ettirmek

            Birinci elden kaynak:Ana kaynaklar, olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.Gazete, kitabe, tablet,para, heykel, arkeolojik buluntular birinci elden kaynaklardır.
            İkinci elden kaynak:Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

            Bilgi edinme kaynakları:
1-Gazeteler
2-Kitaplar 
3- Sözlükler
4-Ansiklopediler 
5- Atlaslar 
6-Biyografi:Kişilerin hayatını anlatan eserlerdir. 
7-Almanaklar: Yılda bir kez çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.
8-Kronolojiler: Bilgiyi oluş sırasına göre aktaran kaynaklardır.

            Süreli yayın:Bilgi edinmek amacıyla, günlük, haftalık, aylık, çıkarılan yayınlardır. En önemli süreli yayın dergilerdir.

            Patent:Bir kişi veya kuruluş tarafından üretilen, bilgi ürün veya sanat eserinin ilk defa üretildiğinin resmi olarak onaylanmasına denir.
           
            Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Müzeleri:
*      Çanakkale Müzesi (Çanakkale)
*      Resim Heykel Müzesi (Mersin)
*      Oyuncak Müzesi (İstanbul)
*      Deniz Müzesi (İstanbul)
*      Topkapı Sarayı (İstanbul)
*      Su altı Müzesi (Bodrum)
*      Etnografya Müzesi (Antakya)

            Araştırma ve Kaynak KullanmaYöntemi:
            1- Konu belirlenir, konu ile ilgili kaynaklar belirlenir.
            2-Kütüphaneler ve internetten faydalanarak bilgi toplanır.
            3- Bilgiler sınıflandırılarak metin yazılır.
            4- Araştırma raporu düzenlenir.
            5- Araştırma sonunda yararlanılan kaynaklar belirtilir, belirtilmezse telif hakkı ortaya çıkar.

            Telif:Kitap yazmak, resim, heykel,beste yazmak, sanat eseri meydana getirmektir.
            Telif hakkı:Fikir ve sanat eserini oluşturan kişinin eserden doğan haklarına denir.
            Kaynakça: Yararlanılan kaynakların araştırma sonunda belirtildiği bölüme denir.
            Kaynakça bölümünde ;
1- Yazarın adı soyadı
2- Kitabın adı 
3-Kitabın yayınevi 
4-Basıldığı yer ve tarih bulunur.

            ÖRNEK:KARABIYIK, Erol,Deyimler Sözlüğü, Üner Yayıncılık, Ankara, 1993

            BİLGİ NOTU: Kaynak belirtilmezsek eseri hazırlayan insanların emeğine saygı göstermiş olmayız.Yorum Gönder

 
Top