0

-IŞIK VE SES-      
   
SES:
*Madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan bir dalga hareketidir.
*Ses dalgalar halinde ve her yönde yayılır.
*Ses boşlukta yayılmaz yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Maddesel ortam katı, sıvı ve gaz halde olabilir.
*Tanecikler arası mesafe arttıkça, tanecikler arasındaki titreşim aktarımıda yavaşlar.Bu nedenle ses dalgaları katılarda en hızlı, gazlarda ise daha yavaş yayılır
*Ses titreşiminin bir ortamda ilerleme suratine ses surati denir birimi m/s dir. Ses dalgaları havada saniyede 340 m ilerler.
*Ses bir enerji türüdür.
*Bir maddenin salınım veya titreşimden meydana gelen enerji türüne ses enerjisi denir.
*Ses enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir.
*Ses enerjisi ısı enerjisine de dönüşebilir.
*Sesin surati ortamın sıcaklığına bağlıdır. Aynı ortamda sıcaklık arttıkça sesin suratide artar.
-ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM-
1. SORU:
Aşağıda verilen boşlukları uygun bir şekilde doldurun.(ısı,yavaşlar,bağlı değildir,sıvı,   m/s,boşlukta,enerji,hızlanır,gaz,dalgalar halinde,her yöne,bağlıdır,ses enerjisi, katı,hareket,dalgalar halınde)
 Ses bir …………….. türüdür.
 Ses suratinin birimi ..............… dir.
Ses surati odanın sıcaklığına ………………………
Maddenin salınım veya titreşimden meydana gelen enerji türüne ………………….. denir.
Ses enerjisi …………………….enerjisine ve …………………. enerjisine dönüşebilir. 
 Ses ………………….. yayılmaz.
Ses …………………… halinde ve…………… yayılır.
 Ses en hızlı ………. sonra ……… ve sonrada …….. ortamda yayılır.
Tanecikler arası mesafe arttıkça, tanecikler arasındaki titreşim aktarımı …………………..

2.SORU
1020 m uzakta meydana gelen bir yıldırım düşmesinden kaç saniye sonra gök gürlemesi duyulur? 


3. SORU
Ses ile ilgili;
1- Tabiattaki titreşebilen her madde bir ses kaynağıdır.
2-maddelerin titreşmesiyle oluşur.
3-sesin yayılması, suya atılan bir taş parçasının su yüzeyine meydana getirdiği dalgaların etrafa yayılması gibi her yönde olur.
Hangisi yada hangileri doğrudur?

4. SORU

D
Y
Titreşim bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir.


Ses tüm ortamlarda aynı süratle yayılır.


İnsanlar etrafa yayılan ses dalgalarını işitme duyuları ile algılar.


Gitar piyano gibi müzik aletleri ses kaynağına örnektir


Kulağımızı uyaran ve bu yolla beynimizde duyumlara yol açan etkilere ses denir.


Ses çıkaran her şey ses kaynağıdır.


CEVAP KÂĞIDI
1.SORU
ENERJİ
M/S
 BAĞLIDIR
 SES ENERJİSİ
 ISI-HAREKET
BOŞLUKTA
 DALGALAR HALİNDE-HER YÖNE
KATI- SIVI-GAZ
YAVAŞLAR

2. SORU 
3 SANİYE

3.SORU
1-2-3

4. SORU
D Y D D D DYorum Gönder

 
Top