0

Anayasanın 4. maddesine neden ihtiyaç duyulmuş olunabilir?

Anayasanın 4. maddesi şöyledir;

MADDE 4
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Bu madde ile Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımlayan ve rejimin temel özelliklerini ifade eden ilk üç maddenin değiştirilemez olması hükme bağlanmıştır.

İlk üç madde değiştirilemez kılınmakla rejimin ana gövdesi daimi olarak güvence altına alınmış bir daha ülkenin huzurunu kaçıracak, çağdaş dünya ilkesine aykırı fikirler içerisine hapsolmanın önü alınmıştır.Yorum Gönder

 
Top