0

Kur’an-ı Kerim Hz. Mu hammed (s.a.v.)’e nasıl gönderilmiş olabilir?

Kur’an-ı Kerim Hz. Mu hammed (s.a.v.)’e nasıl bir melek olan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahyedilmiştir.

Vahiy kavramı Yüce Allah'ın peygamberlerine mesajlarını iletmesine verilen isimdir.

Allaj peygamberine, rüya yoluyla, kalbine direk ilham ederek ya da doğrudan peygamberiyle konuşarak vahiy gönderebilir.

Ancak en yaygın vahiy yöntemi bir melek vasıtasıyla mesajın iletilmesidir. Elçi melek ise Cebrail aleyhisselamdır.Yorum Gönder

 
Top