0

“Kur’an-ı Kerim otuz cüzden oluşlur.” cümlesindeki “cüz” kelimesi sizce hangi anlamda kullanılmış olabilir?

Cüz, kelime olarak parça, bölüm, kısım gibi anlamlara gelir. Bu kelimenin dinî terim
olarak anlamı ise Kur’an-ı Ke rim’in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüdür. Kur’an-ı
Kerim, otuz cüz den oluşur.

Müslümanlar, tamamını ezberleyeceklere ve hatim yapacaklara kolaylık olması
açısından Kur’an-ı Kerim’i cüzlere ayırmışlardır. Örneğin, hafızlık için çalışanlar, Kur’an-ı
Kerim’i cüzler hâlinde ezberlerler. Hatim yapacaklarda Kur’an-ı Kerim’i cüz esasına göre

planlı bir şekilde okurlar.Yorum Gönder

 
Top