0

Sivil toplum kuruluşları ve resmî kurumlar bireylerin rolleri açısından nasıl ayırt edilebilir?


Sivil toplum kuruluşları halkın sorunlarına ortak olup bunlara çözüm bulabilirler.
Devletle vatandaş arasında bir çözüm ortağı ve köprü olabilirler.

Resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak amacı toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmayı sağlamaktır. Ancak resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarında görevli kişilerin rolleri farklılık göstermektedir. Örneğin resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, yaptıkları iş için devletten belirli bir ücret alırken, sivil toplum kuruluşlarında insanlar genellikle gönüllü olarak çalışırlar.Yorum Gönder

 
Top