0

Demokrasinin temel ilkelerinin önemini açıklayınız.

Demokrasilerde aşağıda ifade ettiğimiz ilkeler, temel ilkeler olarak isimlendirilir.
Bu temel ilkeler olmadan demokrasiler hayat bulmaz. Demokrasinin olmadığı toplumlar geri kalır ve ilerleme sağlayamaz.

Bu ilkeler şunlardır;

a.Milli Egemenlik: Milletin egemenliğine dayalı bir sistemdir.

b. Seçme Seçilme Hakkı: Her birey kendini yöneten kişileri seçme ve yönetmeye talip olup seçilme hakkında sahiptir.

c. Katılım: Demokrasilerde katılımcı anlayış hakimdir.

d. Özgürlük: Her birey özgürdür. Her birey düşüncelerini başkalarına zarar vermemek kaydıyla ifade eder, ve başkalarının özgürlüğünü etkilemeyecek şekilde hür davranışlar ortaya koyabilir.

e. Eşitlik: Zengin fakir, güçlü güçsüz herkes kanunlar eşittir.

f. Çoğulculuk: Herkesin fikrinin alınması, herkesin istek ve arzularının dikkate değer bulunması esastır.

g. Çoğunluk: Demokrasilerde çoğunluğun fikri esas alınır, azınlıklar ise incitilmez...

h.Hoşgörü: Demokrasi hoşgorüye dayalı bir sistemdir, farklılıklar renk ve desen olarak algılanır.

ı.Hukuk Devleti: Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır.

i.Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve tardı erkleri tek elde toplanmaz, bu kuvvetlerin ayrı olması ilkesi demokrasilerde esastır.Yorum Gönder

 
Top