0

İnternet sitesindeki haberlerden ve bilgilerden yararlanılarak kaymakamın temel görevleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

Kaymakam ilçenin en büyük kamu amiridir. Tüm kamu kurumları kaymakamın denetimi ve yönetimi altındadır. 
Medyada çıkan haberlere baktığımızda kaymakamları bazen bir okulun denetiminde, bazen bir hastane etkinliğinde, bazen de bir tören ve açılışta görebilmekteyiz. 
Bu durumda kaymakam, eğitim-öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik, sosyal yardımlaşma, tarım ve ziraat gibi ilçeyle ilgili tüm hizmetlerden sorumludur.Yorum Gönder

 
Top