0

Sizce TBMM’nin yasama faaliyetlerini yapmasıyla ulusal egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Tbmm, milletin karar makamıdır. Devletin yönetilmesi ve milletin idaresine dönük yasalar Tbmm ile çıkartılır. Tbmm kanalıyla çıkartılan yazlar milleti temsil eder ve yürütme makamı olan bakanlar kurulunca icra edilir.

Ulusun egemenliğinin en belirgin özelliği meclisin yasama yapabilmesidir. Eğer meclis olmasa bir adam ve ya bir zümrenin aldığı kararlarla ülke yönetilir. Bu da totaliter mir yönetim anlamına gelir ve ulusun egemenliği tecelli etmez. Ulusal egemenlik yok olmuş olur.Yorum Gönder

 
Top