0

Sizce toplumun barış, güven ve huzur içinde yaşamasında Adalet Bakanlığının rolü nedir?

Bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey güven ve huzurdur. Huzurun olmadığı, insanların kendilerini güvende hissetmedikleri bir yer yaşanılır olmaktan çıkar. Günümüzde yaşanan iltica olayları, mülteci sorunları bu sebepten kaynaklanmaktadır. Mesela Suriyeli kardeşlerimizin memleketlerini terketmeleri güvenlik ve huzur kaygısındandır.

Adalet bakanlığı, hukuku üstün kılarak yargıyı tesis ederek ülkemizde huzur ve güveni temin etmektedir. Meşhur sözde ifade edildiği gibi, "Adalet mülkün temelidir" Yani adalet ile işler yoluna koyulmazsa, ülkede güven ve huzur kalmaz. Adaletin olmadığı yerde mülk de olmaz. Yani hayat biter. Eşkiyalık başlar. Dileyen güçlü olduğu için güçsüzleri ezer. İnsanlar böyle bir yerde yaşamak istemezler.Yorum Gönder

 
Top