0

Bir milletin en hayati öneme sahip konusu şüphe yok ki eğitimdir. Bunun bilincinde olan toplumlar en büyük yatırımlarını eğitime yapmışlar ve bu konuda ciddi bir gayret içerisine girmişlerdir.
Bugün ülkemizde eğitim söylem bazında çok önemli bir alan olarak görülmekte ve toplumda bu konuda bir bilinç bulunmaktadır. Bu büyük bir avantajdır. Yalnız toplumsal bilinç ve yönetimsel irade ciddi bir bakış açısıyla irdelenmeli ve sağlam stratejilerle iyi koordine edilmelidir.

En büyük eğitim sorunlarının başında şüphe yok ki eğitimin bir siyasal irade alanı olarak görülmesi gelmektedir. Her gelen iktidar eğitim sahasını kendi geleceğini sağlamlaştırmak için dizayn etmekte bu da eğitim alanını yap boz tahtasına çevirmektedir.
Genel bir kaidedir ki en kötü sistem, sistemsizlikten iyidir. Mesela her yıl sınav sistemi değişmekte, not sistemi değişmekte, ders isimleri değişmekte, ders çeşitleri değişmektedir... Bu kadar değişiklik içerisinde sabit bir gövde kalmıyor ve sistem sorunu ortaya çıkıyor. Sonuç ise ortada...

Eğitim ortamının daha nitelikli haline getirilmesi de çok önemli bir sorun. Son yıllarda yeni okulların yapılması ve derslik sayısının artırılması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, içerisinin tam olarak donatılamaması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitimde içeriğin ihtiyaçlara göre oluşturulmamış olması, öğrencilerin ilgi alanının gözardı edilmesi bir sorun olarak karşımızdadır. Daha işlevsel bilgiler verilmesi, edinilen bilgilerin kullanılabilir olması, teori düzeyinde olan malumatın pratik tekniklerle hayata geçirilmesi daha ileri seviyede öğrenme ortaya çıkması için çok gereklidir...

Yorum Gönder

 
Top