0

Evet arkadaşlar sizler için yeni bir sınav örneği paylaşıyoruz. Aşağıdaki sorular gerçek bir sınavdan alıntılanmış, sitemiz editörlerince cevaplanmış sorulardır. İnsan Hakları ve Demokrasi dersi için cevaplanmış sınav soruları arıyorsanız tam yerindesiniz. 4. Sınıf İnsan hakları ve Demokrasi dersi sınav soruları ve cevapları sizler için paylaşıma açılmıştır. İsterseniz sizler de facebook ve instagram gibi alanlarda paylaşarak arkadaşlarınıza bu sınav sorularını ulaştırabilirsiniz... 
İyi çalışmalar hepinize...

ATATÜRK İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4-A/B SINIFI İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK  DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI(ORTAK)

A-Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.(10 P)
1.( D ) Aynı yurdun insanları, benzer şekilde ortak yaşam biçimine sahiptir.
2.( Y  ) Arkadaşımızın konuşması uzadıysa onun sözünü kesebiliriz.
3.( D ) Bir anlaşmazlık durumunda konuşarak çözüme ulaşmalıyız.
4.(D  ) Bize ait olmayan bir eşyayı izin almadan kullanmamalıyız.
5.( D)Yazılı kurallara uymadığımızda yasalar tarafından cezalandırılabiliriz.
6.(Y ) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında hakkımızı aramasak da olur.
7.(D ) İnsanlara hakaret etmek etik olmayan bir davranıştır.
8.(Y) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
9.( D) Sorunları şiddete başvurmadan uzlaşı ile çözmek gerekir.
10.(D) Okul eşyalarını dikkatli ve düzenli kullanmak etik(ahlaklı)  bir davranıştır.

B. Aşağıdaki ifadeleri uygun boşluklara yazın(10Puan)
1 sorumlulukları- 2 hukuk kuralları –  3 anlaşmazlık – 4 çocuk -  5 doğuştan

*Devlet tarafından yasalarla belirlenen kurallara ..………2……………denir.

*İnsanların sahip olduğu hak ve özgürlüklerin yanında………1…………….……da vardır.

*18 yaşın altındaki herkes ………4…………sayılır.

 *Temel haklarımız …………………5………………..elde ettiğimiz haklardır.

 *İki veya daha fazla tarafın düşünceleri arasındaki ayrılık durumun………3…….….denir.

C- Aşağıdaki soruların doğru seçeneği işaretleyiniz.  Her soru 5 puandır.
1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suç işleyenleri cezalandırmak.                             
B) Barışı sağlamak.
C) Çocukların okumasını sağlamak.                          
D) Dünya çocuklarını koruma altına almak.

2. “Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak da herkes istediğini söylemekte serbesttir.Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A)Basın özgürlüğü                             
B) Düşünce özgürlüğü
C) Eğitim hakkı                                 
D) Din ve vicdan özgürlüğü

3. Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
A) Yeşilay                                                                             
B) Kızılay                   
C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu         
D) Yardım Sevenler Derneği

4. Siz çocukların yeterli beslenme, barınma, dinlenme haklarınız vardır. Bu hakkınız hangi kişi veya kurum tarafından güvence altına alınmıştır?
A)    Devlet             B) Müdür                  
C) Öğretmen              D) Siyasi Parti

5.  Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir?
A) Çalışanları korumak                                             
B) İşsizliği önlemek
C) Gelir düzeyini yükseltmek                                  
D) Aile bütçesini ayarlamak

6. Ülkemizde hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A)      Yasalar                    B) Gruplar                     
C)   Dernekler                 D) Vakıflar

7. Aşağıdakilerden hangisi  toplumda uyulması gereken yazılı kurallardan biri değildir?
 A)              Sabahları  çevremizde bulunanlara “günaydın” demek.
B)              Okul çağına giden çocukların okula gitmesi.
C)              Vatandaşların gelirleri oranında vergi vermesi.
D)              Apartmanlarda gürültü yönetmeliğine uyulması.

8. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
A)    Hoşgörü             B) Kıskançlık     C) Sevgi      D) Yardımseverlik

9. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yazılı olmayan kurallardır?
I.Görgü Kuralları II. Din ve ahlak kuralları         III. Yasalar    IV.Gelenekler
A) I                             B) II- III                      C) I–II–IV                             D) III

10. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A) Çevredeki kişilerle olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar.                                      
B) Kişinin bencil davranışlar sergilemesini sağlar.   
C) Kişinin kendisini mutlu etmesini sağlar.
D) İnsanlar arası ilişkilerin devamlılığını sağlar.

11. ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?
A)Hoşgörü                 B) Özgürlük    C)Sorumluluk             D)Adalet

12. Aile içinde tüm işleri annenin yapması nasıl karşılanır?
A) Adil değildir.        B)Adil bir uygulamadır.         
C)Annenin görevidir.    D) Ev işini en iyi anne bilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz?
A) Uzlaşıcı (anlaşmacı) olma             B) Yasalara uyma     
C) Hoşgörülü olmak     D) Ayrımcı olmak

14. Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
A)Devlete                   B)Ailesine                  
C)Topluma                 D) Kendine 

15. Aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamazsak sorunu nasıl çözeriz?
A) Mahkemeye veririz.                                              
B) Satıcıdan değiştirmesini isteriz.
C) Tüketici Hakem Heyetine başvururuz.                 
D) Polise şikâyet ederiz.
  
16. Bir insana kültürü, dili, dini, ya da ten rengiyle farklı davranmaya ne ad verilir?
A) Ayrımcılık                    B) Hoşgörü                          
C) Uzlaşı                          D) Adil


-NOT: SINAVI BİTİRDİĞİNİZDE HER SORUYA CEVAP VERİP VERMEDİĞİNİZİ   VE DOĞRULUĞUNU KONTROL EDİNİZ.Yorum Gönder

 
Top