0

Bir toplumun inançsız bir şekilde hayatını sürdürmesi mümkün müdür? Araştırınız.

İnsanlar inanmaya karşı bir istek ve arzu duyarlar. Bu ilk çağlardan itibaren böyledir. Bizim inancımıza göre inanmak fıtri bir durumdur ve kaçınılmazdır.

Bireylerin inanmış olmasından öte, toplumların da inançlı olması çok önemlidir. İnançsız toplumların hayatını sürdürmesi mümkün olsa da, mutlak huzur ve refah ortamının sağlanması çok zordur. Çünkü insanlarda bulunan sorumluluk ve hesap duyguları, toplumun daha huzurlu olmasını sağlar. İnançlı bireyler, zararsız olurlar. Çünkü insanlara zarar vermenin bir sorumluluğu ve karşılığı olduğunu bilirler. Toplumlar inanç kurumunu sağlamlaştırırsa bir çok olumsuz davranışın ortadan kaybolduğu görülür.

Buna karşılık olarak inançlı toplumlardaki bozukluklar bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bu durum inançlı olmaktan değil, var olan inancın bozulmasından ve sağlıksız bir duruma gelmesinden kaynaklanır.Yorum Gönder

 
Top