0

Gayb kavramını araştırarak defterinize yazınız.

Gayb kelimesi Arapçada bilinmeyen görünmeyen gibi anlamlara gelmektedir. Bu kavramı dilimizde de kullanıyoruz. Kayıp kelimesi bu kökten gelmektedir.

Dini açıdan baktığımızda ise gayb kavramının anlamını şu şekilde ifade edilebiliriz. Gayb, görmediği halde bir kişinin Allah'a ve ondan gelenlere inanmasıdır. Mesela, ahiret hayatı, melekler hep gaybi olaylardır. Aynı zamanda geçmişten ve gelecekten verilen haberler de gaybi bilgilerdir. Bir müslüman Kur'anda haber verilen bu tür bilgilere iman etmekle yükümlüdür.Yorum Gönder

 
Top