0

İcmali ve tafsili iman nedir? Araştırınız.
İman İcmali ve tafsili iman olmak üzere ikiye ayrılır.
İcmali ve tafsili imanı şu şekilde tarif edip açıklayabiliriz;
a) İcmâlî İman: Topluca inanmak anlamı taşıyan icmali iman, özetle Kelime-i Şehadet ve Tevhit gibi kavramlarda kendini bulmuştur.
b) Tafsîlî İman: Kişinin inandığı tüm şeyleri tek tek ve ayrı ayrı araştırıp, hepsine ayrı ayrı inanması demektir ki, bilinç düzeyi daha yüksek bir inanmadır.
Bir müslümanım ben müslümanım deyip işin içinden çıkmasındansa, İslam'ı tüm hakikatleriyle araştırıp idrak ederek iman etmesi, imanının kalitesini artıran önemli bir meseledir.Yorum Gönder

 
Top